WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Organizacyjny i Kadr

Departament Organizacyjny i Kadr

Sekretarz Województwa:

Mariusz Bodo

Tel. 41/ 342-17-65
      41/ 342-10-13
  
e-mail: mariusz.bodo@sejmik.kielce.pl

 
Zastępca Dyrektora Departamentu
:

Zbigniew Walas

Tel. 41/ 342-11-44
  
e-mail: zbigniew.walas@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Krzysztof Randla

tel. 41/ 342-11-44

e-mail: krzysztof.randla@sejmik.kielce.pl

 

§ 66. W skład Departamentu Organizacyjnego i Kadr wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział Organizacyjny

OK-I

2)

Oddział Administracyjno-Gospodarczy

OK-II

3)

Oddział Zamówień Publicznych

OK-III

4)

Oddział Obiegu i Archiwizacji Dokumentów

OK-IV

5)

Oddział Kadr i Rozwoju Zawodowego

OK-V

6)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Służby BHP i PPOŻ

OK-VI

 

§ 67. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy dwóch zastępców.

§ 68. Do zakresu działania Departamentu Organizacyjnego i Kadr należy w szczególności:

1)  opracowywanie dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Urzędu,

2) wykonywanie czynności koordynujących pracę Urzędu,

3) Skreślony,

4) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, rozpatrywanie skarg i wniosków, przekazywanie skarg i wniosków do przygotowania projektu odpowiedzi wg właściwości, analiza i ocena skarg i wniosków, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków,

5) koordynacja działań dotyczących rozpatrywania petycji, prowadzenie rejestru petycji,

6) koordynacja działań dotyczących stosowania zasad postępowania przy załatwieniu spraw z zakresu działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, prowadzenie ewidencji wystąpień lobbingowych,

7) obsługa kancelaryjna Urzędu,

8) prowadzenie Archiwum Zakładowego,

9) prowadzenie inwestycji, remontów i modernizacji w budynkach będących własnością Urzędu lub użytkowanych przez Urząd,

10) realizacja zadań związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami Urzędu lub użytkowanymi przez Urząd,

11) zapewnienie zabezpieczenia i ochrony budynków Urzędu w czasie pracy i po godzinach pracy oraz w święta i dni wolne od pracy,

12) wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem transportu,

13) gospodarowanie środkami trwałymi i przedmiotami nietrwałymi stanowiącymi własność Urzędu,

14) prowadzenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego Urzędu,

15) utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach Urzędu,

16) planowanie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu,

17) opracowywanie projektu i realizacja rocznego planu zamówień publicznych,

18) obsługa Biura Podawczego Urzędu,

19) przyjmowanie, rejestrowanie i przechowywanie oświadczeń majątkowych złożonych do Marszałka Województwa.

20) planowanie i wdrażanie polityk i rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,

21)rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji pracowników Urzędu,

22) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych,

23) umieszczanie i uaktualnianie informacji w BIP,

24) koordynacja działań związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,

25) prowadzenie rejestru udzielonych informacji publicznych w Urzędzie,

26) prowadzenie Biura Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego,

27) sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

28) nadzór aplikacyjny nad systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD) w Urzędzie.

§ 69.

1) W strukturze Departamentu usytuowana jest Służba BHP i PPOŻ, która bezpośrednio podlega Marszałkowi Województwa.

2) Do podstawowego zakresu działania Wieloosobowego Stanowiska ds. Służby BHP i PPOŻ należy prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego w oparciu o obowiązujące przepisy.

 

  

Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:

Pani Katarzyna Kutwin

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 41/ 342-16-75

e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl

 

 

Artykuł przeczytano: 1832 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 6 marca 2019, 14:23
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 26 marca 2020, 09:27
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 26 marca 2020, 09:27
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 26 marca 2020
Wersja archiwalna z 4 marca 2020
Wersja archiwalna z 27 lutego 2020
Wersja archiwalna z 5 lutego 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 17 października 2019
Wersja archiwalna z 2 lipca 2019
Wersja archiwalna z 2 lipca 2019
Wersja archiwalna z 27 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 16 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 16 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 16 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.