WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Informacja o sytuacji prawno-własnościowej obiektów wchodzących w skład Muzeum Wsi Kieleckiej

1. Dworek Laszczyków w Kielcach
Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało jako darowiznę od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomość w Kielcach przy ul. Jana Pawła II 6 oznaczoną nr 589, obręb 16 o pow. 2232 metrów kwadratowych z budynkiem dawnego Dworku Laszczyków aktem notarialnym nr.1750/2006 KW.K11L/00066762/6.

2. Park Etnograficzny w Tokarni gm. Chęciny.
Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało jako darowiznę od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomość we wsi Tokarnia gmina Chęciny jako działka nr. 1682 o pow. 65,4594 ha z 35 zabytkowymi obiektami oraz zabudowaniami /budynki magazynowe nr.1 i 2, budynek produkcyjny nr.3, studnia głębinowa i ogrodzenie skansenu. Aktem notarialnym nr. A 7594/2008.KW./KI1L/00102946/5.

3. Zagroda w Bodzentynie.
Nieruchomość gruntowa w Bodzentynie stanowiąca działkę nr.1963/1 o pow. 0,0514 ha.
Zabudowana Zabytkową Zagrodą ul. 3 Maja 13 znajdowała się od dn. 1.12.1992 r. we władaniu Muzeum Wsi Kieleckiej. Obecnie Decyzją z dn. 27.11.2003r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie nieodpłatne z mocy prawa z dn. 1.11.1999r. w/w działki przez Województwo Świętokrzyskie na własność. Natomiast Decyzją z dn. 15.10.2002r. Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nabycie przez Muzeum Wsi Kieleckiej prawa użytkowania wieczystego do dnia 1.12.2091 gruntu Skarbu Państwa o pow. 0,0514 ha w Bodzentynie ul. 3 Maja 13 oznaczonej jako działka 1963/1 ujawnionej w księdze wieczystej nr. 8582 oraz prawa własności budynków i budowli trwale związanych z gruntem /4 budynki wraz z ogrodzeniem/.

4. Wiatrak kamienny typu Holender w Szwarszowicach.
Muzeum Wsi Kieleckiej otrzymało jako darowiznę od Województwa Świętokrzyskiego nieruchomość we wsi Szwarszowice gm. Bodzechów pow. ostrowiecki o pow. 564 metrów kwadratowych wraz z zabytkowym wiatrakiem kamiennym na działce nr. 340/6 aktem notarialnym 1310/2009 KW-KI10/00007809/0.

5. Mauzoleum Martyrologii w Michniowie gm. Suchedniów pow. Skarżysko Kam.
Nieruchomość w Michniowie została w części przekazana Muzeum Wsi Kieleckiej w akcie darowizny przez Fundację "Pomnik Mauzoleum w Michniowie" /nr aktu 3586/2008. Stanowiły ją działki nr 298, 299, 300 i 1/2 działki nr. 297 zabudowanej budynkiem Dom Pamięci wraz z udziałem 1/2 części budynku, kaplicą, Mogiłą zamordowanych, pomnikiem Pieta Michniowska, pomnikiem Pożoga Wołynia, "Drogą Pamięci", krzyżami i obeliskami oraz parkingiem. Przekazana powierzchnia działek wynosi 9950 metrów kwadratowych. Dalszą część tj. działki nr.301 i 302 o pow. 6200 metrów kwadratowych nabyło Muzeum od właścicieli aktem notarialnym nr 4574/2009.

Dla całości terenu założono księgi wieczyste nr. KW 12301, 10806, 30.370 w Sądzie Rejonowym w Skarżysku Kamiennej.

 

Adres redakcji podmiotowej BIP
Łukasz Dąbrowski
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
tel.  041 344-92-97
       041 344-50-06
fax. 041 344-50-08

 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.