WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Podkategorie:

(Ilość kategorii: 0 / ilość artykułów: 0)

Artykuły:

Opracowanie graficzne, skład komputerowy i druk publikacji naukowej - Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach t. 30 oraz Raportu Muzeum Narodowego w Kielcach

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to 26.11.2015 r. godz. 9.00.

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie graficzne, skład komputerowy oraz druk publikacji naukowej - Rocznika Muzeum Narodowego w Kielcach t. 30 oraz Raportu Muzeum Narodowego w Kielcach.
 

 

Artykuł przeczytano: 2874 raz(y)
Wprowadził(a): Mariusz Lis, 13 listopada 2015, 12:14
Zmienił(a): Mariusz Lis, 16 listopada 2021, 13:14
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 16 listopada 2021, 13:38
 
Artykuł przeczytano: 677 raz(y)
Wprowadził(a): Mariusz Lis, 1 grudnia 2015, 08:32
Zmienił(a): Mariusz Lis, 1 grudnia 2015, 08:35
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 1 grudnia 2015, 09:09
 
Kielce: Remont i modernizacja Kamienicy pod Trzema Herbami na potrzeby Muzeum
Dialogu Kultur - nowego oddziału MNKI w ramach projektu pn. Modernizacja
oraz wyposażenie Kamienicy pod Trzema Herbami przy ul. Rynek 3 w Kielcach,
z przeznaczeniem na Muzeum Dialogu Kultur
Numer ogłoszenia: 201358 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Artykuł przeczytano: 1962 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 15 lipca 2011, 12:47
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 19 lipca 2013, 10:03
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 19 lipca 2013, 10:17
 
Kielce: Renowacja ogrodu włoskiego przy dawnym pałacu biskupów krakowskich w Kielcach
w zakresie objętym projektem pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 194059 - 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011
Artykuł przeczytano: 1333 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 15 lipca 2011, 14:55
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 19 lipca 2013, 10:02
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 19 lipca 2013, 10:17
 
Kielce: Remont i adaptacja Baszty Prochowej w obrębie murów obwodowych wokół  
ogrodu włoskiego oraz rekonstrukcja obudowy XVII-wiecznej studni ogrodowej w ramach projektu   pn.
Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym   turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 199196 - 2011; data zamieszczenia: 14.07.2011
Artykuł przeczytano: 1154 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 15 lipca 2011, 12:02
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 15 lipca 2011, 12:02
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 15 lipca 2011, 12:41
 
Renowacja ogrodu włoskiego przy dawnym pałacu biskupów krakowskich
w Kielcach w zakresie objętym projektem pn. Dawny pałac biskupów krakowskich
w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej
Ziemi Świętokrzyskiej.
Numer ogłoszenia: 160476 - 2011; data zamieszczenia: 16.06.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Artykuł przeczytano: 1224 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 16 czerwca 2011, 14:07
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 16 czerwca 2011, 14:18
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 16 czerwca 2011, 15:07
 
Renowacja ogrodu włoskiego przy dawnym pałacu biskupów krakowskich
w Kielcach w zakresie objętym projektem pn. Dawny pałac biskupów krakowskich
w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 126188 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011
Artykuł przeczytano: 1133 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 24 maja 2011, 13:02
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 24 maja 2011, 13:05
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 24 maja 2011, 13:36
 
produkcję oraz emisję spotu radiowego w ramach kampanii promocyjnej wystawy
Gra Obrazów organizowanej przez Muzeum Narodowe w Kielcach
Artykuł przeczytano: 1081 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 21 kwietnia 2011, 10:57
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 21 kwietnia 2011, 10:58
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 21 kwietnia 2011, 11:21
 
Stworzenie aplikacji multimedialnych wraz z dostawą wyspecjalizowanych urządzeń
do dawnego pałacu biskupów krakowskich Muzeum Narodowego w Kielcach w ramach
projektu pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem
promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej,
współfinansowanym w ramach działania 2.3.”Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
oraz ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
Artykuł przeczytano: 1163 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 21 kwietnia 2011, 10:51
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 21 kwietnia 2011, 10:53
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 21 kwietnia 2011, 11:23
 
Przetarg nieograniczony na budowę nowej witryny internetowej
Muzeum Narodowego w Kielcach w ramach projektu
pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym
turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej,
współfinansowanym w ramach działania 2.3.”Promocja gospodarcza i turystyczna regionu”
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.
oraz ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
Artykuł przeczytano: 1276 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 21 kwietnia 2011, 10:39
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 21 kwietnia 2011, 10:41
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 21 kwietnia 2011, 11:24
 

Artykuł przeczytano: 1153 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 18 lutego 2011, 22:08
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 18 lutego 2011, 22:15
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 21 lutego 2011, 09:23
 
Artykuł przeczytano: 1196 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 31 stycznia 2011, 11:59
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 31 stycznia 2011, 12:00
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 31 stycznia 2011, 15:43
 
Artykuł przeczytano: 1280 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 18 stycznia 2011, 11:25
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 18 stycznia 2011, 11:52
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 18 stycznia 2011, 14:55
 

Kielce: Nadzór inwestorski zadania pn. Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach

najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Ś wi ę tokrzyskiej,

współfinansowanego w ramach działania 2.3.Promocja gospodarcza i turystyczna

regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ś wi ę tokrzyskiego na lata

2007-2013 oraz ze ś rodków Samorz ą du Województwa Ś wi ę tokrzyskiego

Numer ogłoszenia: 4154 - 2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Artykuł przeczytano: 1094 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 13 stycznia 2011, 11:12
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 13 stycznia 2011, 11:15
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 13 stycznia 2011, 13:15
 

Kielce: Odtworzenie wystroju wnętrz na parterze pałacu w zakresie objętym projektem
Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem
promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej, współfinansowanym w
ramach działania 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 oraz ze
środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego
Numer ogłoszenia: 417674 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Artykuł przeczytano: 1537 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 23 grudnia 2010, 18:05
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 27 grudnia 2010, 10:45
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 27 grudnia 2010, 14:27
 
Sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Remont i adaptacja Baszty Prochowej w obrebie murów obwodowych wokół ogrodu włoskiego oraz rekonstrukcja XVII-wiecznej studni ogrodowej w ramach Projektu Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 207051 - 2010; data zamieszczenia: 03.08.2010

Artykuł przeczytano: 1489 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 3 sierpnia 2010, 12:35
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 3 sierpnia 2010, 12:39
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 3 sierpnia 2010, 12:59
 
Sporzadzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. Renowacja OgroduWłoskiego przy dawnym pałacu biskupów krakowskich w Kielcach obecnie siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach Pl. Zamkowy 1 w ramach Projektu Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Swietokrzyskiej
Numer ogłoszenia: 233264 - 2010; data zamieszczenia: 02.08.2010
Artykuł przeczytano: 1153 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 2 sierpnia 2010, 13:03
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 2 sierpnia 2010, 16:02
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 2 sierpnia 2010, 16:03
 
Udzielenie i obsługa kredytu do kwoty 3 498 509,44 zł na zapewnienie płynności realizacji projektu objętego wsparciemw ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegooraz budżetu Zarządu Województwa ŚwiętokrzyskiegoNumer ogłoszenia: 171406 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010


Artykuł przeczytano: 1590 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 22 czerwca 2010, 16:45
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 22 czerwca 2010, 17:30
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 23 czerwca 2010, 10:40
 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru zadania pn.

„Wzmocnienie  drewnianych stropów  nad Sienią i Izbą Dolną w dawnym pałacu biskupów krakowskich Muzeum Narodowego w Kielcach w ramach Projektu Dawny pałac biskupów krakowskich w Kielcach  najcenniejszym obiektem promocyjnym turystyki kulturowej Ziemi Świętokrzyskiej".

Artykuł przeczytano: 1330 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 24 marca 2010, 13:28
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 24 marca 2010, 13:34
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 24 marca 2010, 16:18
 

Roboty budowlane mające na celu likwidację barier dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż dźwigu,

platformy schodowej oraz wykonanie pochylni i likwidację progów w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach

- siedzibie Muzeum Narodowego w Kielcach

Artykuł przeczytano: 1360 raz(y)
Wprowadził(a): Robert Graczkowski, 30 września 2009, 13:19
Zmienił(a): Robert Graczkowski, 8 października 2009, 13:15
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 8 października 2009, 13:20
 

Strona 1 z 4

 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.