WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Odroczenie terminu płatności podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Odroczenie terminu płatności podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj


Untitled Document
Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska


Podmioty zobowiązane do wnoszenia podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności tych należności, jeżeli:

•  realizują one terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5lat od złożenia wniosku,

•  przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat ujęte jest w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mówi Prawo wodne i nie naruszono terminu jego realizacji, określonego w tym programie.


Warunki odroczenia terminu płatności:

•  wniosek podmiotu korzystającego że środowiska obowiązanego do uiszczenia opłat,

•  terminowe realizowanie przez podmiot przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5 lat (liczonym od dnia złożenia wniosku),

•  termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania w/w przedsięwzięcia,

•  wniosek o odroczenie terminu płatności powinien zostać złożony do marszałka województwa przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone,

•  jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę planowanych przedsięwzięć marszałek województwa może zażądać dodatkowo przedłożenia dowodów potwierdzających możliwość finansowania tych przedsięwzięć,


  Wniosek powinien zawierać:


•  wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności wnioskuje strona,

•  opis realizowanego przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat,

•  harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy,

•  termin odroczenia opłaty.


Do wniosku należy dołączyć opłatę skarbową w znaczkach skarbowych, w kwocie 5 zł i od każdego załącznika 50 gr. (ustawa z dnia 09.09.2000 r. o opłacie skarbowej, Dz. U. Nr 86 poz. 960 z późniejszymi zmianami).

Ponadto osoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami powinni wypełnić ankietę dotyczącą pomocy publicznej dla przedsiębiorców i dostarczyć ją wraz z wnioskiem.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich uiszczenia w części, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu, tzn. w wysokości „podstawowej” opłaty za korzystanie ze środowiska.


 


 


 Artykuł przeczytano: 5352 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:28
Zmienił(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:30
Zatwierdził(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:30
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 12 marca 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2008
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.