WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj
Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. Nr 129/2006, poz. 922 z późniejszymi zmianami Prawo ochrony środowiska

Podmioty zobowiązane do wnoszenia podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności tych należności, jeżeli:

• realizują one terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5lat od złożenia wniosku,

• przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat ujęte jest w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mówi Prawo wodne i nie naruszono terminu jego realizacji, określonego w tym programie.


Warunki odroczenia terminu płatności:

• wniosek podmiotu korzystającego że środowiska obowiązanego do uiszczenia opłat,

• terminowe realizowanie przez podmiot przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5 lat (liczonym od dnia złożenia wniosku),

• termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania w/w przedsięwzięcia,

• wniosek o odroczenie terminu płatności powinien zostać złożony do marszałka województwa przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone,

• jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę planowanych przedsięwzięć marszałek województwa może zażądać dodatkowo przedłożenia dowodów potwierdzających możliwość finansowania tych przedsięwzięć,


Wniosek powinien zawierać:


• wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności wnioskuje strona,

• opis realizowanego przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat,

• harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy,

• termin odroczenia opłaty.Ponadto osoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami powinni wypełnić ankietę dotyczącą pomocy publicznej dla przedsiębiorców i dostarczyć ją wraz z wnioskiem.

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich uiszczenia w części, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu, tzn. w wysokości „podstawowej” opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 , poz.1635), z chwilą złożenia wniosku o odroczenie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł;(dziesięć złotych).
Zapłaty należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Szymanowskiego 6, bądź przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miasta Kielce
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Regionalny Kielce
11 2030 0045 1110 0000 0027 3350


Wpłata winna zawierać opis czego dotyczy, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą , do której została wniesiona. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku o odroczenie podwyższonej opłaty
Zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej – art. 7 w/w ustawy.

Komórka organizacyjna:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska .
Oddział Opłat Ekologicznych i Gospodarki Odpadami
Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce
Godziny pracy: poniedziałek–piątek 7:30–15:30


adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Barbara Bąk
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 041-342-11-27
telefax: 041-344-36-10
adres poczty elektronicznej: barbara.bak@sejmik.kielce.pl
Artykuł przeczytano: 5351 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:28
Zmienił(a): Paweł Krajewski, 16 lutego 2007, 14:56
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 16 lutego 2007, 14:56
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 12 marca 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2008
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.