WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.).

 

Podmioty zobowiązane do wnoszenia podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności tych należności, jeżeli realizują one terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5 lat od złożenia wniosku. Termin płatności opłaty za korzystanie ze środowiska, odracza się także na wniosek podmiotu korzystającego ze środowiska obowiązanego do jego uiszczenia, jeżeli przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat, jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych.

 

Warunki odroczenia terminu płatności:

 • wniosek podmiotu korzystającego że środowiska obowiązanego do uiszczenia opłat,
 • terminowe realizowanie przez podmiot przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5 lat (liczonym od dnia złożenia wniosku),
 • termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania ww. przedsięwzięcia,
 • wniosek o odroczenie terminu płatności powinien zostać złożony do marszałka województwa przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone,
 • jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę planowanych przedsięwzięć marszałek województwa może zażądać dodatkowo przedłożenia dowodów potwierdzających możliwość finansowania tych przedsięwzięć.

Wniosek powinien zawierać:

 • wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności wnioskuje strona,
 • opis realizowanego przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat,
 • wskazanie, że przedsięwzięcie jest ujęte w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych (w przypadku takich przedsięwzięć),
 • harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy,
  termin odroczenia opłaty.

 

Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich uiszczenia w części, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu, tzn. w wysokości podstawowej opłaty za korzystanie ze środowiska.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.), z chwilą złożenia wniosku o odroczenie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł (słownie złotych: dziesięć  00/00).

Zapłaty należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Szymanowskiego 6, bądź przelewem na rachunek bankowy:

ING Bank Śląski nr konta 38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

Wpłata winna zawierać opis czego dotyczy, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku o odroczenie podwyższonej opłaty. Zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej - art. 7 ww. ustawy.


Komórka organizacyjna:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Oddział Opłat Ekologicznych

Al. IX Wieków Kielc 3,

25-516 Kielce

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

 

 

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Barbara Bąk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-11-27
telefax: 41/ 344-36-10
e-mail: barbara.bak@sejmik.kielce.pl

 

 

 

 

 

 

Artykuł przeczytano: 5695 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:28
Zmienił(a): Ewa Turas, 17 sierpnia 2018, 12:00
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 17 sierpnia 2018, 12:00
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 12 marca 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2008
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.