WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

Odroczenie terminu płatności opłaty podwyższonej za korzystanie ze środowiska Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (j.t. Dz. U. Nr 25/2008, poz. 150  Prawo ochrony środowiska
Podmioty zobowiązane do wnoszenia podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska mogą złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności tych należności, jeżeli:
? realizują one terminowo przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5 lat od złożenia wniosku,
? przedsięwzięcie, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat ujęte jest w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych, o którym mówi Prawo wodne i nie naruszono terminu jego realizacji, określonego w tym programie.

Warunki odroczenia terminu płatności:
? wniosek podmiotu korzystającego że środowiska obowiązanego do uiszczenia opłat,
? terminowe realizowanie przez podmiot przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat w okresie nie dłuższym niż 5 lat (liczonym od dnia złożenia wniosku),
? termin płatności może być odroczony wyłącznie na okres niezbędny do zrealizowania w/w przedsięwzięcia,
? wniosek o odroczenie terminu płatności powinien zostać złożony do marszałka województwa przed upływem terminu, w którym powinny być one uiszczone,
? jeżeli istnieją zastrzeżenia co do możliwości sfinansowania przez wnioskodawcę planowanych przedsięwzięć marszałek województwa może zażądać dodatkowo przedłożenia dowodów potwierdzających możliwość finansowania tych przedsięwzięć,

Wniosek powinien zawierać:

? wskazanie wysokości opłaty, o której odroczenie terminu płatności wnioskuje strona,
? opis realizowanego przedsięwzięcia, którego wykonanie zapewni usunięcie przyczyn ponoszenia podwyższonych opłat,
? harmonogram realizacji przedsięwzięcia ze wskazaniem etapów nie dłuższych niż 6 miesięcy,
? termin odroczenia opłaty.

Ponadto osoby fizyczne i prawne będące przedsiębiorcami powinni wypełnić ankietę dotyczącą pomocy publicznej dla przedsiębiorców i dostarczyć ją wraz z wnioskiem.


Należy pamiętać, że złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności opłat nie zwalnia z obowiązku ich uiszczenia w części, w jakiej nie mogą podlegać odroczeniu, tzn. w wysokości ?podstawowej? opłaty za korzystanie ze środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225 , poz.1635 z późniejszymi zmianami), z chwilą złożenia wniosku o odroczenie podwyższonej opłaty za korzystanie ze środowiska, powstaje obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł;(dziesięć złotych).

Zapłaty należy dokonać gotówką w kasie Urzędu Miasta Kielce przy ul. Szymanowskiego 6, bądź przelewem na rachunek bankowy:
Urząd Miasta Kielce
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.
Oddział Regionalny Kielce
53 2030 0061 9700 0011 0000 0000

Wpłata winna zawierać opis czego dotyczy, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą , do której została wniesiona. Potwierdzenie dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku o odroczenie podwyższonej opłaty Zwolnienia z uiszczenia opłaty skarbowej - art. 7 w/w ustawy.


Komórka organizacyjna:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska
Oddział Opłat Ekologicznych
Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce
Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Barbara Bąk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3,
25-516 Kielce
telefon: 041-342-11-27
telefax: 041-344-36-10
adres poczty elektronicznej: barbara.bak@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 5349 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:28
Zmienił(a): Ewa Turas, 29 kwietnia 2008, 14:20
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 29 kwietnia 2008, 14:20
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 12 marca 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2008
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.