WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Gabinet Marszałka Województwa

Gabinet Marszałka Województwa

Dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa:

Anna Ciulęba

tel. 41/342-10-65

e-mail: anna.ciuleba@sejmik.kielce.pl

 

Z-ca Dyrektora Gabinetu Marszałka Województwa:

Iwona Sinkiewicz – Potaczała

tel. 41/342-10-65

e-mail: iwona.sinkiewicz-potaczala@sejmik.kielce.pl

 

§ 81 W skład Gabinetu Marszałka Województwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział Informacji, Telewizji i Wydawnictw

GM-I

2)

Oddział Promocji i Współpracy z Zagranicą

GM-II

3)

Oddział Obsługi Marszałka i Zarządu Województwa

GM-III

4)

Biuro Prasowe (oddział)

GM-IV

5)

Rzecznik Funduszy Europejskich

GM-V

6)

Oddział Koordynacji Pracy Urzędu

GM-VI

 

§ 82. Gabinetem Marszałka Województwa działającym na prawach departamentu kieruje dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.

§ 83. Do zakresu zadań Gabinetu Marszałka należy w szczególności:

1) redagowanie strony internetowej Urzędu,

2) redagowanie, wydawanie i kolportaż regionalnej gazety samorządowej,

3) prowadzenie Terenowego Punktu Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,

4) prowadzenie telewizji internetowej,

5) przygotowywanie, redagowanie i gromadzenie zapisów filmowych, dokumentujących pracę Urzędu, Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa,

6) prowadzenie serwisu fotograficznego wydarzeń związanych z pracą Urzędu, Zarządu Województwa i Sejmiku Województwa oraz przygotowywanie dokumentacji fotograficznej na potrzeby serwisów internetowych,

7) prowadzenie profilu Urzędu w mediach społecznościowych (facebook, twitter i inne),

8) współpraca z jednostkami i instytucjami samorządowymi,

9) informowanie o bieżącej działalności samorządu województwa i kierunkach rozwoju regionu,

10) opracowywanie i realizacja planów promocji województwa we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi UMWŚ, w tym w szczególności z Departamentem Inwestycji i Rozwoju, Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Departamentem Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Departamentem Obszarów Wiejskich i Środowiska,

11) koordynowanie działań promocyjnych i marketingowych prowadzonych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz instytucje podległe i powiązane z UMWŚ,

12) promowanie walorów i możliwości rozwojowych województwa w kraju i za granicą; organizacja oraz współorganizacja imprez promujących województwo świętokrzyskie,

13) opracowywanie propozycji aktualizacji „Priorytetów współpracy zagranicznej Województwa Świętokrzyskiego" i dokumentów o współpracy międzyregionalnej oraz nadzór nad ich realizacją,

14)realizacja współpracy z regionami partnerskimi Województwa Świętokrzyskiego oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do nawiązania nowych kontaktów,

15) opracowywanie zasad współpracy z organizacjami międzynarodowymi,

16) koordynacja, animowanie i monitoring współpracy międzyregionalnej na szczeblu wszystkich kontaktów zagranicznych realizowanych na poziomie Urzędu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym udział w międzynarodowych sieciach i organizacjach współpracy,

17) przygotowywanie i obsługa wizyt gości zagranicznych oraz międzynarodowych kontaktów przedstawicieli Samorządu Województwa Świętokrzyskiego,

18) zapewnienie organizacyjno - biurowej i technicznej obsługi realizacji zadań Marszałka i Zarządu Województwa,

19) prowadzenie spraw wynikających z funkcji reprezentacyjnych Marszałka Województwa i działających w jego imieniu pozostałych Członków Zarządu, w tym obsługa krajowych kontaktów Marszałka Województwa,

20) prowadzenie spraw związanych z patronatami, przygotowywanie listów okolicznościowych, przemówień, wystąpień Marszałka i pozostałych Członków Zarządu,

21) przygotowywanie do dekretacji korespondencji wpływającej do Marszałka Województwa;

22) obsługa sekretariatu Marszałka i pozostałych Członków Zarządu,

23) prowadzenie sekretariatu Nagrody Marszałka Województwa „Świętokrzyska Victoria",

24) dokumentowanie pracy Zarządu Województwa na posiedzeniach,

25) prowadzenie rejestru uchwał, decyzji i postanowień Zarządu Województwa,

26) prowadzenie rejestru udzielonych przez Zarząd Województwa upoważnień,

27) informowanie prasy o działalności, programach i wynikach pracy organów Samorządu Województwa oraz zapewnianie dziennikarzom dostępu do informacji, którymi dysponują te organy, a także podległe im wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne,

28) przedstawianie stanowiska organów Samorządu Województwa w ważnych sprawach należących do ich zakresu działania,

29) opracowywanie publikacji przeznaczonych dla prasy, przedstawiających politykę organów Samorządu Województwa, ich działalność oraz efekty,

30) koordynacja realizacji zadań wynikających z aktów założycielskich organów doradczych Samorządu Województwa.

31)przygotowywanie projektów rozstrzygnięć w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, niewchodzących w zakres kompetencji pozostałych komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego,

32) przygotowywanie upoważnień i prowadzenie ich rejestru, w zakresie upoważnień stałych oraz upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Marszałka Województwa,

33) weryfikacja i akceptacja treści pieczęci używanych w Urzędzie Marszałkowskim,

34) sporządzanie zbiorczych informacji z realizacji uchwał Sejmiku Województwa,

35) koordynacja realizacji wniosków komisji problemowych Sejmiku Województwa oraz interpelacji radnych,

36) opracowywanie materiałów (informacji, sprawozdania) dla potrzeb komisji problemowych Sejmiku Województwa,

37) opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych Marszałka Województwa, wdrażanie ich postanowień oraz prowadzenie rejestru zarządzeń Marszałka,

38) przygotowywanie uchwał określających szczegółowy podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Sekretarza Województwa oraz Skarbnika Województwa,

39) prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem procedury nadawania orderów i odznaczeń.

§ 84. W strukturze Gabinetu Marszałka Województwa funkcjonuje Rzecznik Funduszy Europejskich, podlegający bezpośrednio Marszałkowi Województwa.

Do zadań Rzecznika Funduszy Europejskich należy w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń dotyczących utrudnień i propozycji usprawnień w zakresie realizacji programu operacyjnego przez właściwą instytucję,

2) analizowanie i udzielanie wyjaśnień w zakresie otrzymanych zgłoszeń, o których mowa w pkt 1,

3) dokonywanie okresowych przeglądów procedur w ramach programu operacyjnego we właściwej instytucji,

4) formułowanie propozycji usprawnień dla właściwej instytucji.

§ 85. Biurem Prasowym kieruje Rzecznik Prasowy.

 

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anita Zalewa-Brola 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-12-93
fax: 41/ 344-52-65
adres e-mail: anita.zalewa-brola@sejmik.kielce.pl

 

 

 

Artykuł przeczytano: 1591 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 6 marca 2019, 13:32
Zmienił(a): Karolina Leder, 4 marca 2020, 10:32
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 4 marca 2020, 10:32
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 4 marca 2020
Wersja archiwalna z 28 lutego 2020
Wersja archiwalna z 3 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 17 października 2019
Wersja archiwalna z 17 października 2019
Wersja archiwalna z 4 października 2019
Wersja archiwalna z 29 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 9 lipca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 16 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.