WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie nieruchomości, geodezji i planowania przestrzennego Oddział Geodezji i Kartografii Sposób pozyskania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Sposób pozyskania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
 • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

Sposób pozyskania danych z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Materiały z wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego udostępniane są na podstawie wypełnionego wniosku o udostępnienie materiałów, dostępnego pod linkiem: https://bip.sejmik.kielce.pl/546-oddzial-geodezji-i-kartografii/3947-druki-do-pobrania.html.

1.   Składanie wniosków

Wniosek może być złożony drogą elektroniczną poprzez dedykowany geoportal województwa świętokrzyskiego:  http://swietokrzyskie.geoportal2.pl, a także w formie:

 • pisemnej:
  - w siedzibie WODGiK: 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, bud. C2 pok.  5 (parter)
     od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.00

-  listownie na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 • pocztą elektroniczną:

-  skan wniosku na adres: wodgik@sejmik.kielce.pl

 • dokumentu elektronicznego:

-  opatrzonego podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1173),

- opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP, o którym mowa
w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.).

 

W przypadku złożenia wniosku pocztą elektroniczną oryginał wniosku należy dostarczyć
do siedziby WODGiK
(najpóźniej przy odbiorze materiałów) lub wysłać listownie.

W celu usprawnienia realizacji zamówienia prosimy o podanie danych do kontaktu
z Wnioskodawcą. 
Formularz może być uzupełniony załącznikami zawierającymi informacje, których nie uda się w nim zamieścić.

 

2. Wniesienie opłaty

Na podstawie  art. 40d ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.)  opłatę pobiera się przed udostępnieniem materiałów zasobu.

 • gotówką przy odbiorze zamówionych materiałów,
 • przelewem na podstawie Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

3. Odbiór zamówień

  Po wniesieniu opłaty zamówione materiały wydawane są:

 • osobiście w siedzibie WODGiK,
 • wysyłane przesyłką pocztową,
 • na płytach CD/DVD,
 • z serwera ftp na e-mail Wnioskodawcy,
 • na zewnętrzny nośnik danych Wnioskodawcy.

Wraz z zamówionymi materiałami Wnioskodawca otrzymuje:

 • licencję określającą uprawnienia Wnioskodawcy dotyczące możliwości wykorzystania udostępnionych materiałów zasobu,
 • oryginał Dokumentu Obliczenia Opłaty.

 

 

 

Zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

W dniu 31 lipca 2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Na jej mocy uwolnione zostały kolejne dane państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
W przypadku wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego można pobrać bezpłatnie następujące materiały:

-  dane Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k,

-  wojewódzkie zestawienia zbiorcze danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Dane są dostępne pod linkiem https://geod.sejmik.kielce.pl:8443/~bdot10k/

oraz na stronie https://swietokrzyskie.geoportal2.pl.

Zmienił się również sposób naliczania opłaty za udostępnienie materiałów zasobu w zależności
od sposobu wykorzystania materiałów. W przypadku udostępnienia materiałów zasobu określonemu podmiotowi dla dowolnych potrzeb (innych niż potrzeby własne niezwiązane
z działalnością gospodarczą, bez prawa publikacji w sieci Internet) obowiązuje jeden współczynnik korygujący w wysokości 2,0.

 

 

Wszelkich informacji dotyczących posiadanych przez nas materiałów oraz sposobu udostępniania i sprzedaży map udzielimy Państwu telefonicznie pod numerami:

 Krzysztof Tomasik – Kierownik Oddziału 41/ 342-13-63

Katarzyna Szupłat-Waldon 41/ 342-11-25

Aleksandra Pajchel 41/ 342-11-25

Paulina Królicka 41/ 342-13-63

Katarzyna Zielińska 41/ 342-11-05

 

 

Artykuł przeczytano: 11001 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 7 sierpnia 2014, 10:42
Zmienił(a): Ewa Turas, 7 sierpnia 2020, 12:31
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 7 sierpnia 2020, 12:31
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 października 2023
Wersja archiwalna z 7 sierpnia 2020
Wersja archiwalna z 31 lipca 2020
Wersja archiwalna z 31 lipca 2020
Wersja archiwalna z 12 marca 2020
Wersja archiwalna z 6 grudnia 2018
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2018
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2018
Wersja archiwalna z 2 sierpnia 2017
Wersja archiwalna z 18 grudnia 2015
Wersja archiwalna z 7 sierpnia 2014
Wersja archiwalna z 7 sierpnia 2014
 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.