WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:

Opłaty za korzystanie ze środowiska

Informacja dotycząca sporządzania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty w wersji elektronicznej


 

Opłaty za korzystanie środowiska

 

UWAGA

Zwolnienie z przedkładania wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska, gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł

 

W związku ze zmianą art. 289 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, z późn. zm.) wprowadzoną art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu  poprawy otoczenia prawnego  przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255),  od 1 stycznia 2017 r. podmioty korzystające ze środowiska nie przedkładają wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat w przypadku, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego z rodzajów korzystania ze środowiska wymienionych w art. 273 ust. 1 nie przekracza 100 zł.

 

Zwolnienie to dotyczy już wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za rok 2016.

 

Niezłożenie wykazu i  informacji nie zwalnia z obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty.

 

Uwaga zmiana rachunku bankowego!

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach uprzejmie informuje, iż od listopada 2016 roku obowiązuje nowy numer rachunku bankowego, na który należy przekazywać opłaty za korzystanie ze środowiska, tj.:

PKO Bank Polski S. A. nr rachunku: 02 1020 2629 0000 9102 0342 7564

 

 

Aplikacja "e-Wykazy" umieszczona na stronie: http://www.wykazy.wrota-swietokrzyskie.pl, może służyć obecnie jedynie do sporządzenia papierowej wersji wykazów lub wprowadzaniu korekt do wykazów składanych za rok 2014 lub wcześniejsze.

 

Uwaga !

 

Do sporządzenia Wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat za rok 2015 oraz za rok 2016 w wersji elektronicznej obowiązują formularze opracowane przez Ministerstwo Środowiska i dostępne pod adresem:

 

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/ochrona-srodowiska/ochrona-srodowiska-1/informacje-i-dane-o-zakresie-korzystania-ze-srodowiska-oraz-o-wysokosci-naleznych-oplat

 

ponieważ zgodnie z zapisami Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne wyłącznie Ministerstwo Środowiska może publikować wzory elektroniczne Wykazów.

 


Ponadto, w przypadku naliczania opłaty za korzystanie ze środowiska w formie zryczałtowanej można skorzystać z bezpłatnej aplikacji "Opłaty" znajdującej się na  stronie pod adresem:

http://www.ekoportal.gov.pl/informacja-o-srodowisku/aplikacja-oplaty/

 

Aplikacja ta służy do przygotowywania i wydruku tabelarycznych sprawozdań gotowych do złożenia w Urzędzie Marszałkowskim w zakresie następujących opłat:

  • za emisję podczas przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
  • za emisję z kotłów o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW
  • za emisję z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych;
    oraz
  • w przypadku poboru wód podziemnych lub powierzchniowych śródlądowych.

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Barbara Bąk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-11-27
telefax: 41/ 344-36-10
e-mail: barbara.bak@sejmik.kielce.pl


Artykuł przeczytano: 187859 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 9 grudnia 2003, 10:42
Zmienił(a): Karolina Leder, 21 września 2017, 15:09
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 21 września 2017, 15:09
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 21 września 2017
Wersja archiwalna z 11 kwietnia 2017
Wersja archiwalna z 24 marca 2017
Wersja archiwalna z 24 marca 2017
Wersja archiwalna z 24 marca 2017
Wersja archiwalna z 16 lutego 2017
Wersja archiwalna z 16 lutego 2017
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2017
Wersja archiwalna z 30 stycznia 2017
Wersja archiwalna z 15 listopada 2016
Wersja archiwalna z 14 listopada 2016
Wersja archiwalna z 14 listopada 2016
Wersja archiwalna z 14 listopada 2016
Wersja archiwalna z 18 lipca 2016
Wersja archiwalna z 18 lipca 2016
Wersja archiwalna z 16 maja 2016
Wersja archiwalna z 12 maja 2016
Wersja archiwalna z 12 maja 2016
Wersja archiwalna z 8 lutego 2016
Wersja archiwalna z 8 lutego 2016
Wersja archiwalna z 8 lutego 2016
Wersja archiwalna z 25 stycznia 2016
Wersja archiwalna z 22 stycznia 2016
Wersja archiwalna z 23 czerwca 2015
Wersja archiwalna z 25 lipca 2014
Wersja archiwalna z 25 lipca 2014
Wersja archiwalna z 25 lipca 2014
Wersja archiwalna z 31 marca 2014
Wersja archiwalna z 12 marca 2014
Wersja archiwalna z 12 marca 2014
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 28 października 2013
Wersja archiwalna z 8 maja 2013
Wersja archiwalna z 19 kwietnia 2013
Wersja archiwalna z 19 kwietnia 2013
Wersja archiwalna z 20 kwietnia 2012
Wersja archiwalna z 20 kwietnia 2012
Wersja archiwalna z 4 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 3 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 29 września 2011
Wersja archiwalna z 23 września 2011
Wersja archiwalna z 31 sierpnia 2011
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2011
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2011
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2011
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2011
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2011
Wersja archiwalna z 25 listopada 2010
Wersja archiwalna z 25 listopada 2010
Wersja archiwalna z 25 listopada 2010
Wersja archiwalna z 23 lipca 2010
Wersja archiwalna z 23 lipca 2010
Wersja archiwalna z 28 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 16 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 16 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 15 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 15 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 15 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 15 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 15 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 15 kwietnia 2010
Wersja archiwalna z 1 lipca 2009
Wersja archiwalna z 30 czerwca 2009
Wersja archiwalna z 30 czerwca 2009
Wersja archiwalna z 30 czerwca 2009
Wersja archiwalna z 30 czerwca 2009
 
 
copyrights @ 2012 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego