WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie polityki społecznej Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa...

Zaproszenie do konsultacji społecznych dotyczących projektu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030”

Przedmiot konsultacji: projekt „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2030”.

Zgodnie z art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.), Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zobligowany jest do opracowania, aktualizowania i realizacji strategii wojewódzkiej w zakresie polityki społecznej, będącej integralną częścią strategii rozwoju województwa. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą 3618/21 z dnia 14 kwietnia 2021 r. przyjął projekt „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2030” i skierował go do konsultacji z powiatami, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.

Termin konsultacji: 19 kwietnia 2021 r. - 26 kwietnia 2021r. Uwagi oraz opinie, które wpłyną poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

Forma konsultacji: W konsultacjach mogą uczestniczyć powiaty, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz mieszkańcy województwa świętokrzyskiego. Uwagi przyjmowane będą w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego oraz elektronicznie (e-mail, fax.) na Formularzu konsultacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021-2030, dostępnego:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

2. Na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego (www.swietokrzyskie.pro).

Uwagi oraz opinie, niepodpisane lub przesłane w innej formie niż za pośrednictwem formularza konsultacyjnego nie będą rozpatrywane.

Uwagi i opinie zamieszczone na formularzu konsultacyjnym z dopiskiem „Konsultacje Strategii Polityki Społecznej” należy przekazywać:

 

1. Drogą elektroniczną na adres e-mail: artur.armata@sejmik.kielce.pl

2. Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej A

l. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

 

Zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty w szczególności: samorządy powiatowe, instytucje pomocy i integracji społecznej, organizacje pozarządowe działające na terenie województwa świętokrzyskiego a także mieszkańców o przesłanie uwag i opinii do konsultowanego projektu dokumentu, które pozwolą na wypracowanie ostatecznego kształtu „Strategii Polityki Społecznej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2021 - 2030”.

                   Wyniki konsultacji społecznych podane zostaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

                   W przypadku pytań proszę o kontakt z pracownikiem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej – Panem Arturem Armatą tel. (41) 342-11-53.

 

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Artur Armata

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41 342-11-53

e-mail: artur.armata@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 75 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Wójcik, 19 kwietnia 2021, 13:06
Zmienił(a): Karolina Wójcik, 13 maja 2021, 13:51
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 13 maja 2021, 13:51
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.