WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie ochrony zdrowia Archiwum Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

                                                                              OGŁOSZENIE

                                                          Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

                                                                  ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz.U.2012.182) oraz w oparciu o regulamin konkursu, który został przyjęty przez Komisję Konkursową.

I          Nazwa i adres podmiotu leczniczego:

            Wojewódzki Szpital Zespolony

            ul. Grunwaldzka 45; 25-736 Kielce

II         Stanowisko objęte konkursem:

            Kierownik Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

III       Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy,
 3. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

IV       Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dyplom ukończenia studiów wyższych,
 3. dokument potwierdzający ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w przypadku trzyletniego stażu pracy.
 4. świadectwa pracy  lub zaświadczenia potwierdzające staż pracy,
 5. opisany i podpisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej ( CV ),
 6. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 7. zaświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego.

 

Dokumenty składane są w oryginałach lub kopiach. W przypadku kopii, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów.

V         Miejsce i termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w terminie 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia prasowego osobiście lub pocztą (liczy się data stempla pocztowego nadania przesyłki), w zamkniętych kopertach na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

                                                       Departament Ochrony Zdrowia

                                                 Al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce

 

Na kopercie kandydat umieszcza: swoje imię i nazwisko oraz adres i numer telefonu kontaktowego, a także adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach”.

W dniu 5 czerwca 2015 roku dokumenty na konkurs na stanowisko kierownika Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach proszę składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w pokoju nr 219, II piętro budynek C2.

VI       Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

30 dni od daty upływu składania dokumentów.

Każdy kandydat na stanowisko objęte konkursem ma możliwość zapoznania się z dokumentami o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w Departamencie Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3; 25-516 Kielce pok.241 budynek C-2.

Z wybranym kandydatem zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania.

O terminie i miejscu rozpatrzenia kandydatur zgłoszonych do konkursu, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Iwona Tatarczuch

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41-342-12-01
adres e-mail: iwona.tatarczuch@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł przeczytano: 1208 raz(y)
Wprowadził(a): Monika Warelis, 6 maja 2015, 13:26
Zmienił(a): Monika Warelis, 16 marca 2016, 12:03
Zatwierdził(a): Monika Warelis, 16 marca 2016, 12:03
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.