WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Departament Środowiska i Gospodarki Odpadami

Dyrektor Departamentu:

Wioletta Czarnecka

tel. 41/ 395 18 61

e-mail: wioletta.czarnecka@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Elżbieta Kwiecień- Ząbek

tel. 41/ 395 18 61

e-mail: elzbieta.kwiecien-zabek@sejmik.kielce.pl

 

 

§ 107. W skład Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Symbol

1)

Oddział Gospodarki Odpadami

ŚO-I

2)

Oddział Opłat Ekologicznych

ŚO-IV

3)

Oddział Geologii

ŚO-V

4)

Oddział Informacji o Środowisku i Finansów

ŚO-VI

 

 

§ 108. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.

§ 109. W strukturze departamentu funkcjonuje Geolog Wojewódzki, który jednocześnie kieruje Oddziałem Geologii.

§ 110. Do zakresu zadań Departamentu Środowiska i Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

1)   prowadzenie i aktualizacja bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),

2)   rozpatrywanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego i gospodarujących odpadami oraz wniosków o wykreślenie i aktualizacyjnych,

3)   weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast dotyczących wytwarzania i gospodarowania odpadami,

4)   weryfikacja sprawozdań przedsiębiorców dotyczących produktów oraz opakowań,

5)   weryfikacja opłat: produktowych, recyklingowej, rejestrowej, rocznej, depozytowej,

6)   weryfikacja opłat na publiczne kampanie edukacyjne,

7)   weryfikacja opłat za korzystanie ze środowiska,

8)   przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłat produktowych i recyklingowej,

9)   przygotowywanie projektów decyzji określających wysokość opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu odpadów pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji,

10)    przygotowywanie projektów decyzji zatwierdzających program gospodarowania odpadami wydobywczymi,

11)    prowadzenie rejestru rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB),

12)    sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska,

13)    prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach,

14)    prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie realizacji obowiązków wynikających z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,

15)    sprawowanie kontroli nad prowadzącymi instalacje komunalne,

16)    opracowywanie projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz sprawozdań z realizacji planu,

17)    prowadzenie obsługi finansowo – księgowej, redystrybucja środków w zakresie opłat
za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych, recyklingowej, rejestrowej, rocznej
i wpłat na publiczne kampanie edukacyjne,

18)    przygotowywanie zaświadczeń o pomocy de minimis oraz o wywiązywaniu się podmiotów z obowiązku rozliczania opłat za korzystanie ze środowiska,

19)    przygotowywanie projektów decyzji wymierzających opłaty za korzystanie ze środowiska,

20)    przygotowywanie projektów decyzji w sprawie udzielania, wygaszania i cofania lub przenoszenia na inny podmiot koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, w sprawie zatwierdzania projektu robót geologicznych oraz dokumentacji geologicznych złóż kopalin, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich, w sprawie ustalania wysokości należnej opłaty eksploatacyjnej,

21)    udostępnianie informacji geologicznej,

22)    opiniowanie studiów, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego w zakresie złóż kopalin i wód podziemnych,

23)    sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością regulowaną ustawą Prawo geologiczne i górnicze,

24)    udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie,

25)    prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

26)    prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska,

27)    Oddział Informacji o Środowisku i Finansów prowadzi obsługę finansową, organizacyjną, związaną z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie, jak również prowadzi publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Departamentu Przyrody i Klimatu.

 

 

Artykuł przeczytano: 4923 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 3 lutego 2020, 11:45
Zmienił(a): Ewa Turas, 14 marca 2023, 11:08
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 14 marca 2023, 11:08
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 14 marca 2023
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2023
Wersja archiwalna z 18 stycznia 2023
Wersja archiwalna z 21 października 2022
Wersja archiwalna z 10 października 2022
Wersja archiwalna z 30 września 2022
Wersja archiwalna z 21 grudnia 2021
Wersja archiwalna z 2 lipca 2021
Wersja archiwalna z 1 czerwca 2021
Wersja archiwalna z 28 maja 2021
Wersja archiwalna z 7 września 2020
Wersja archiwalna z 27 lutego 2020
Wersja archiwalna z 3 lutego 2020
 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.