WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

Dyrektor Departamentu:

Sławomir Neugebauer

tel.: 41/342-19-73

e-mail: Sekretariat.ROW@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Elżbieta Kwiecień-Ząbek

tel.: 41/342-19-73

e-mail: Sekretariat.ROW@sejmik.kielce.pl

 

 

§ 55. W skład Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

Symbol

1)

Oddział Rozwoju Obszarów Wiejskich

ROW-I

2)

Oddział - Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

ROW-II

3)

Oddział Analiz i Rozwoju Rolnictwa

ROW-III

4)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych

ROW-IV

§ 56. Departamentem kieruje dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.
§ 57. Skreślony.

§ 58. Do zakresu zadań Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich należy w szczególności:
1) podejmowanie działań dotyczących wspierania rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz promocji produktów rolnych,
2) tworzenie planów i programów rozwoju rolnictwa,
3) opracowywanie analiz rolnictwa dla potrzeb tworzenia strategii rozwojowych na szczeblu regionalnym i krajowym oraz operacyjnych planów działania,
4) dokonywanie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowanie prac urządzeniowo - rolnych,
5) monitorowanie zmian w sposobie użytkowania gruntów oraz ich bonitacji,
6) realizacja zadań związanych z ochroną gruntów rolnych i leśnych,
7) realizacja zadań w zakresie rybactwa śródlądowego,
8) przygotowywanie projektów zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie skup maku i konopi włóknistych oraz wykonywanie zadania związanych z określaniem powierzchni i rejonu uprawy maku i konopi włóknistych,
9) podejmowanie działań na rzecz rozwoju rynku produktów tradycyjnych i regionalnych,
10) współpraca z inspekcjami, organizacjami rolniczymi, instytutami i szkołami branżowymi, jednostkami naukowo – badawczymi na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa oraz przygotowywania projektów dokumentów strategicznych w tym zakresie,
11) realizacja zadań Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich,
12) nadzór nad Świętokrzyskim Biurem Geodezji w Kielcach w zakresie realizacji działań w oparciu o środki unijne PROW oraz Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego,
13) rozdysponowywanie pozostałego majątku po Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, z wyłączeniem nieruchomości,
14) podejmowanie działań w zakresie energii odnawialnej i jej rozwoju,
15) przyjmowanie i weryfikacja wniosków o wpis na listę produktów tradycyjnych,
16) przygotowywanie projektów dokumentów oraz projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt, które stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla życia, zdrowia lub gospodarki człowieka, w tym gospodarki łowieckiej,
17) przygotowywanie projektów dokumentów oraz projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie dokonywania podziału terytorium województwa świętokrzyskiego na obwody łowieckie oraz zmian granic tych obwodów,
18) przygotowywanie projektów dokumentów oraz projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie skracania okresów polowań na terenie województwa świętokrzyskiego,
19) przygotowywanie projektów dokumentów oraz projektów uchwał Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie w sprawie określanie dnia zakończenia okresu zbioru gatunków roślin na terenie województwa świętokrzyskiego celem zachowania uprawnień do odszkodowań łowieckich.
20) przygotowywanie dokumentów dotyczących przeprowadzenia procedury ustalającej warunki zatrudnienia oraz procedury powoływania i odwoływania na stanowisko dyrektorów wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, w odniesieniu do których nadzór w imieniu Zarządu Województwa sprawuje dyrektor departamentu.

 

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich:
1) Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach,
2) Świętokrzyskie Biuro Geodezji w Kielcach.

 

 

 

Osoba, która odpowiada/wytworzyła za informację:
Katarzyna Kutwin

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-16-75
e-mail: katarzyna.kutwin@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł przeczytano: 1860 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 3 lutego 2020, 11:39
Zmienił(a): Ewa Turas, 21 grudnia 2021, 12:36
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 21 grudnia 2021, 12:36
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 21 grudnia 2021
Wersja archiwalna z 7 września 2020
Wersja archiwalna z 14 lutego 2020
Wersja archiwalna z 5 lutego 2020
Wersja archiwalna z 3 lutego 2020
Wersja archiwalna z 3 lutego 2020
 
copyrights @ 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.