WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA RODO Klauzula o RODO

Klauzula o RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:


1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

z siedzibą w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3.


2.    Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Marek Kowalski, tel. 41 342 15 18,

e-mail:  iod@sejmik.kielce.pl


3.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w celach realizacji wybranych przez Państwa spraw.

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy, w zależności od sprawy:
•    na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody;
•    w związku z zawarciem oraz wykonaniem umowy, której Pani/Pan jest stroną;
•    w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze;
•    w związku z ochroną Pani/Pana interesów;
•    w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
•    w związku z sprawowaniem władzy publicznej.

5.   Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:
•    organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kontroli),
•    podmioty realizujące usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

6.   Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres w zależności od sprawy określony  w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. .z 2011 Nr 14 poz. 67) w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

7.  Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym lub ograniczenia przetwarzania.

8.    Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

9.   Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, gdy dane osobowe przetwarzamy tylko na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10.  Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11.   Podanie danych osobowych w zależności od sprawy może być:
•    warunkiem umownym, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone;
•    warunkiem zawarcia umowy;
•   warunkiem ustawowym a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości realizacji sprawy powadzonej na podstawie przepisów prawa.

12.  Szczegóły przetwarzania danych osobowych oraz przysługujące Pani/Panu prawa, w związku z realizacją poszczególnych spraw, znajdą Państwo przy opisie konkretnej sprawy, którą jesteście zainteresowani.

 

Artykuł przeczytano: 2637 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 29 maja 2018, 10:49
Zmienił(a): Ewa Turas, 21 czerwca 2022, 12:14
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 21 czerwca 2022, 12:14
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 21 czerwca 2022
Wersja archiwalna z 12 maja 2022
Wersja archiwalna z 20 stycznia 2021
Wersja archiwalna z 26 lipca 2019
Wersja archiwalna z 12 lutego 2019
Wersja archiwalna z 29 maja 2018
 
copyrights @ 2012 - 2022 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.