WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI DZIERŻAWY MIEJSCA POD DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWĄ

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert  na dzierżawę

miejsca pod działalność handlową.

 

Przedmiotem dzierżawy są dwa miejsca na punkty handlowe o wielkości nie większej niż 2 m2  każde, w północno - wschodniej części dziedzińca zamkowego zlokalizowane w pobliżu bramy głównej.

Punkty handlowe nie mogą mieć charakteru namiotów, budek, konstrukcji stałych.

Szczegóły dotyczące wyglądu, zajmowanego obszaru i zakresu działalności – sprzedawanego asortymentu należy uzgodnić z dyrekcją Muzeum, oraz Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków - Delegatura Sandomierz.

Wszelkie koszty związane z przystosowaniem przedmiotu dzierżawy do potrzeb Dzierżawcy obciążają wyłącznie Dzierżawcę.

 

Umowa zostanie zawarta z oferentem, który na w/w przedmiot dzierżawy zaproponuje najkorzystniejszą ofertę i uzyska zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
na działalność punktu handlowego zlokalizowanego na dziedzińcu Zamku Królewskiego
w Sandomierzu.

 

Oferty należy składać w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu,

ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

lub poprzez pocztę e-mail:  m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl. do dnia 31 marca 2021 r.

Bliższych informacji dotyczących warunków dzierżawy udziela Pan Mirosław Piórkowski tel. 698 636 593

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsza informacja nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego

____________________________________________________________

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826
adres poczty elektronicznej: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Artykuł przeczytano: 21 raz(y)
Wprowadził(a): Marek Banaczek, 23 marca 2021, 16:34
Zmienił(a): Marek Banaczek, 23 marca 2021, 16:34
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 24 marca 2021, 07:34
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 23 marca 2021
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.