WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę malowania pomieszczenia w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę malowania pomieszczenia w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Sandomierz

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 15 832 22 65

Przedmiot zamówienia:

Usługa malowania pomieszczenia galerii w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

1. Przygotowanie pomieszczenia do malowania – demontaż i ponowny montaż osprzętu na ścianach oraz ewentualne zabezpieczenie przez osłonięcie (w tym: demontaż i ponowny montaż włączników, gniazd sieciowych).

2. Dostarczenie farb oraz materiałów do wyrównania powierzchni ścian.

3. Odpowiednie zabezpieczenie ościeżnic, okien, podłóg (poprzez zabezpieczenie tekturą falistą i folią, zaklejenie taśmą malarską).

4. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie ze szpachlowaniem nierówności, pęknięć ścian, likwidacja przebarwień.

5. Przygotowanie powierzchni tynków pod malowanie (gruntowanie powierzchni)

6. Malowanie farbą koloru szarego i białego do uzyskania pełnego pokrycia.

7. Po robotach malarskich, w korytarzu zostanie przywrócony porządek.

Inne warunki zamówienia:

Usługa  stanowiąca  przedmiot  niniejszego  zapytania  ofertowego  musi być wykonywane zgodnie  z  przepisami  prawa,  w  tym  prawa  budowlanego,  Polskimi  Normami  oraz  sztuką budowlaną.

Wszystkie materiały wykorzystane podczas prac musza posiadać odpowiednie atesty.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania wszystkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

Wszystkie prace winny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i umiejętności w danym zakresie.

Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie także prawo anulowania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

Opis pomieszczenia w którym wykonane zostanie malowanie:

Wariant I. Przestrzeń galerii na I piętrze Zamku Sandomierskiego. Około 250 m2 ścian. Obmiar należy wykonać podczas wizji lokalnej w obiekcie.

Wariant II. Przestrzeń galerii na I piętrze Zamku Sandomierskiego. Około 1000 m2 ściany i sufit. Obmiar należy wykonać podczas wizji lokalnej w obiekcie.

Oba warianty należy wycenić osobno.

Termin realizacji zamówienia:

w okresie od 01.03.2021 r – 15.03.2021 r.

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

Ofertę można przesłać listownie  na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12 27-600 Sandomierz lub pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do dnia 02.02.2021 r. do godziny 12.00


Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

_____________________________________________________________

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826
adres poczty elektronicznej: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Artykuł przeczytano: 80 raz(y)
Wprowadził(a): Marek Banaczek, 26 stycznia 2021, 11:24
Zmienił(a): Marek Banaczek, 26 stycznia 2021, 13:44
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 26 stycznia 2021, 13:45
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.