WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT dot. przetargu nieograniczonego „Ochrona osób i mienia oraz konserwacja i utrzymanie w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów bezpieczeństwa w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu”

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp" p.n.  

 

„Ochrona osób i mienia oraz konserwacja i utrzymanie

w stanie sprawności eksploatacyjnej systemów bezpieczeństwa

w Muzeum Okręgowego w Sandomierzu”

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz.1986 ze zm.) przedstawia informację z otwarcia ofert złożonych w niniejszym postępowaniu:

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację niniejszego zamówienia kwotę 441 685,92 zł brutto.

2. Zestawienie złożonych ofert:


Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Punktacja A

Punktacja B

Punktacja łączna

1

Licencjonowana Agencja Detektywistyczna Ochrony Osób i Mienia „Lider” Al. Krakowska 80, 05-090 Raszyn, Cena oferty: 517 190,40 zł brutto

45

40

85

2

Konsorcjum Firm: Spółka Akcyjna „Stekop” ul. Mołdawska 9, 02-127 Warszawa i „Stekop – Ochrona” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kol. Persoły 52, 16-070 Choroszcz

Cena oferty: 632 807,69 zł brutto

36

40

76

3

Detektywistyczna Agencja Ochrony „Argus” Tadeusz Pachnik, 27-600 Sandomierz ul. Zółkiewskiego 8/4
Cena oferty: 630 468,48 zł brutto

37

40

77

4

Ochrona Gospodarczyk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 27-600 Sandomierz, ul. Krakowska 5

Cena oferty: 459 006,48 zł brutto

50

40

90

5

Firma Usługowa „Victor” Katarzyna Górak, 31-906 Kraków, os. Wandy 14/18B

Cena oferty: 630 353,74 zł brutto

37

40

77

 

6

„Dersław” Sp. z o.o. 28-230 Połaniec, Zawada 26

Cena oferty: 823 289,18 zł brutto

28

40

68

 

7

P.W. „Karabela” Sp. z o.o.
Tarnobrzeg 39-400 ul. Sokola 14
Cena oferty: 439 042, 99 zł brutto

53

40

93

 

8

MM Service Monitoring Sp. z o.o. 95-080 Kruszów, ul. Trybunalska 21

Cena oferty: 388 010,88 zł brutto

60

40

100

 

9

„Cerber” 27-500 Opatów, ul. Sienkiewicza 7/1

Cena oferty: 475 168,68 zł

49

40

89

 

10

Usługowa Spółdzielnia Inwalidów ul. Torowa 33, 32-050 Skawina

Cena usługi: 736 673,04 zł brutto

31

40

71

 

Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23) ustawy o Pzp. wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

----

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826
adres poczty elektronicznej: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

Artykuł przeczytano: 63 raz(y)
Wprowadził(a): Anna Boroń, 19 października 2020, 14:34
Zmienił(a): Anna Boroń, 19 października 2020, 14:36
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 19 października 2020, 14:37
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.