WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie przeglądów okresowych instalacji elektrycznych w siedzibie Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu zaprasza do składania ofert na wykonanie przeglądów instalacji elektrycznych okresowych w budynku  Muzeum Okręgowego w Sandomierzu

 

Zamawiający:
Muzeum Okręgowe w Sandomierz

ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 015 832-22-65, 698 636 593

 

--------------------------------------------------------

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826
adres poczty elektronicznej: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej w instalacji

  z zabezpieczeniami nadmiarowo prądowymi (335 gniazd)

- sprawdzenie skuteczności i konserwacji instalacji oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego 

  (45 szt.)

- sprawdzenie skuteczności wyłącznika głównego prądu (1 szt.)

- pomiar rezystencji izolacji obwodów elektrycznych (14szt. tablic rozdzielczych /146 

  obwodów)

- pomiar instalacji odgromowej

 

 Inne warunki zamówienia:

- badania i pomiary wykonane podczas kontroli okresowej powinny być wykonane zgodnie

  z art. 62 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- z przeprowadzonych badań Wykonawca powinien sporządzić protokół.

- Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem potwierdzające 

   uprawnienia do wykonywania badań i kontroli wyżej wymienionych przeglądów.

 

Dokumentację z przeglądów technicznych należy wykonać w wersji papierowej.

 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wpisów w książce obiektów budowlanych

o przeprowadzonych przeglądach.

 

Termin realizacji zamówienia:

w terminie od 11-08-2020 r. do 21-08-2020 r.

 

Kryterium wyboru oferty:

Cena 100%

 

Forma płatności:

Wywiązanie się z zawartej umowy, a także zaakceptowanie Protokołu przez Zmawiającego będzie skutkować wystawieniem faktury. Płatność będzie dokonana w ciągu 14 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.

 

Ofertę można przesłać faksem (15 832-22-65)

Listownie  na adres: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
pocztą e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

nie później niż do dnia 10.08.2020 r. do godziny 12.00

 

Osoba do kontaktu:

Mirosław Piórkowski, tel. 698 636 593

Adres e-mail: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl


Oferty złożone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

Artykuł przeczytano: 115 raz(y)
Wprowadził(a): Anna Boroń, 3 sierpnia 2020, 14:22
Zmienił(a): Anna Boroń, 3 sierpnia 2020, 14:22
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 3 sierpnia 2020, 15:21
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.