WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania „Sandomierz, zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (XIV w.), Muzeum Okręgowe: montaż nowych systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego”

   ZAPYTANIE OFERTOWE

na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zadania

„Sandomierz, zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (XIV w.), Muzeum Okręgowe:

montaż nowych systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego”

 

 

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe w Sandomierz

Ul. Zamkowa 12

27-600 Sandomierz

NIP 864-11-06-630

Regon 291200740

Tel. 0 15 832 22 65

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego w zadania:

„Sandomierz, zamek Królewski Kazimierza Wielkiego (XIV w.), Muzeum Okręgowe: montaż nowych systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i antywłamaniowego” na które obecnie toczy się postępowanie przetargowe:

http://bip.sejmik.kielce.pl/692-zamowienia-publiczne/8226-przetarg-nieograniczony-na-zadanie-pn-sandomierz-zamek-krolewski-kazimierza-wielkiego-xiv-w-muzeum-okregowe-montaz-nowych-systemow-bezpieczenstwa-przeciwpozarowego-i-antywlamaniowego.html

 

Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru rozpoczyna się w dniu podpisania umowy. W tym samym dniu wyłoniony Inspektor nadzoru zobowiązany jest złożyć oświadczenie o podjęciu nadzoru inwestorskiego nad budową. Obowiązki Inspektora nadzoru wygasają po dokonaniu przez Inwestora odbioru końcowego i rozliczeniu robót fakturą końcową.

Wymagane dokumenty:

- kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownych uprawnień  do wykonywania funkcji Inspektora nadzoru w/w zadania,

- aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego Inspektora nadzoru.

 

Planowany termin realizacji prac: sierpień -  październik 2020 r

 

Ocena ofert:

1. Kryterium wyboru oferty stanowi najniższa cena - 100%.

2. W ofercie należy podać cenę z uwzględnieniem wszystkich kosztów towarzyszących  

     niezbędnych do wykonania zamówienia.

 

Miejsce oraz termin składania ofert:

Ofertę można przesłać faksem, listem lub e-mailem na adres:

m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl.

 

Ofertę cenową można złożyć osobiście w sekretariacie Muzeum Okręgowego

w Sandomierzu, faksem (15 832-22-65), listownie ( na adres: Muzeum Okręgowe

w Sandomierzu ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz)

Oferty należy składać do dnia 25 czerwiec 2020 r. do godziny 15.00

 

Miejsce lub sposób uzyskania dodatkowych informacji:

Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz

Telefonicznie: 698-636-593 osoba do kontaktu: Mirosław Piórkowski

m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zadania, z przyczyn których nie można przewidzieć w chwili ogłoszenia zapytania ofertowego.

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2014 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z późn. zm.) i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postepowanie to prowadzone jest zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 223 poz. 1655 wraz z poźn. zm. , który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30 000,00 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

-------------------------------------------

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Mirosław Piórkowski
Muzeum Okręgowe w Sandomierzu
ul. Zamkowa 12, 27-600 Sandomierz
tel./fax: 15 832 2265, 15 644 5757, 15 644 6826
adres poczty elektronicznej: m.piorkowski@zamek-sandomierz.pl

 

Artykuł przeczytano: 88 raz(y)
Wprowadził(a): Anna Boroń, 17 czerwca 2020, 11:55
Zmienił(a): Anna Boroń, 17 czerwca 2020, 11:55
Zatwierdził(a): Karolina Wójcik, 17 czerwca 2020, 12:14
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.