WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Zasady udostępniania informacji publicznej w Muzeum Wsi Kieleckiej


Zgodnie z Uchwałą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198), Muzeum Wsi Kieleckiej jest zobowiązane udostępniać każdą informację związaną z wykonywaniem zadań publicznych.

Według ustawy, udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:

1. ogłaszania informacji publicznych w Biuletynie Informacji Publicznej,

2. wyłożenia, wywieszenia informacji w instytucji w miejscu ogólnie dostępnym,

3. udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji, jeśli informacje nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez względnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe, Muzeum Wsi Kieleckiej jest zobowiązane poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Wypełniony wniosek, należy przekazać do Muzeum Wsi Kieleckiej w jeden z poniższych sposobów:

1. przesłać pocztą na adres: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana Pawła II nr 6, 25-025 Kielce

2. złożyć w Sekretariacie Muzeum (adres j.w.),

3. przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: poczta@mwk.com.pl

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne będące w dyspozycji Muzeum uniemożliwiają udostępnienia w takiej formie. Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Muzeum poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji publicznej, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informacje nie składa pisemnego wniosku.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna).

Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę instytucji.


Adres redakcji podmiotowej BIP
Łukasz Dąbrowski
Muzeum Wsi Kieleckiej
ul. Jana Pawła II nr 6
tel.  041 344-92-97
       041 344-50-06
fax. 041 344-50-08

Artykuł przeczytano: 2301 raz(y)
Wprowadził(a): Łukasz Dąbrowski, 22 grudnia 2010, 08:35
Zmienił(a): Łukasz Dąbrowski, 22 grudnia 2010, 08:35
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 22 grudnia 2010, 15:44
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 22 grudnia 2010
 
copyrights @ 2012 - 2024 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.