WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Kontrole przeprowadzone w ŚZMiUW w Kielcach w 2016r.

Kontrole przeprowadzone w ŚZMiUW w Kielcach w 2016r.

 

Lp.

Podmiot kontrolujący

Zakres kontroli

Czas trwania kontroli

1

ZUS Oddział w Kielcach

1.       Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ub.społ. oraz innych składek(…) oraz zgłaszanie do ub.społ.  i ub.zdrow.

2.       Ustalanie uprawnień do świadczeń z ub.społ. i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.

3.       Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.

4.      Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ub.społ.

30.03-30.05.2016r.

2

Departament Rozwoju ObszarówWiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Wykonanie zadań z zakresu utrzymania tzw. „wód pozostałych” w 2015r.

29.04.2016r.

3

NIK

Realizacja programu ochrony przed powodzią w dorzeczu Górnej Wisły

09.03.2016r.

4

Archiwum Państwowe w Kielcach

Kontrola  przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

27.06.2016r.

5

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2015r. na zadanie „Opracowanie dokumentacji pn. Rozbudowa wału opaskowego zabezpieczającego przed wodami powodziowymi hutę szkła i osiedle mieszkaniowe w msc. Sandomierz wraz z koncepcją zabezpieczenia portu.”

30.06.2016r.

6

Sejmik Województwa Świętokrzyskiego

Kontrola skuteczności realizacji interpelacji złożonych przez radnych w II półroczu 2015r. i I półroczu 2016r.

31.08.2016r.

7

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kielcach

Oględziny pojazdu Toyota Hillux TK 3186E.

20.09.2016r.

8

NIK

Rekultywacja i zagospodarowanie terenów pogórniczych byłego wyrobiska Piaseczno – Kopalni Siarki Machów S.A. w likwidacji.

20.10.2016

9

Wojewoda Świętokrzyski

Wykorzystanie środków finansowych przyznanych w 2015r. z budżetu państwa na utrzymanie rzek i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

04-08.
11.2016r.

10

Pion Ochrony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

1.Bezpieczeństwo publiczne

2. Ochrona danych osobowych

14.11.2016r.

11

Kontrola wewnętrzna Działu organizacyjno-prawnego ŚZMiUW w Kielcach

Kontrola terminów realizacji spraw wpływających do Rejonowych Oddziałów.

19.12.2016r.

12

CBA Delegatura w Krakowie

Zestawienie przetargów ogłoszonych w latach 2014-2016, które dotyczyły powiatu sandomierskiego

20.12.2016r.

13

RDOŚ w Kielcach

Kontrola w zakresie spełnienia warunków określonych w zezwoleniach wydawanych przez RDOŚ na podstawie art. 56 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody.

22.12.2016r.

 

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:
Paweł Stoch
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
telefon: 41-334-00-99 wew. 306
telefax: 41-344-54-14
adres poczty elektronicznej: pawel.stoch@szmiuw.kielce.com.pl

 

Artykuł przeczytano: 273 raz(y)
Wprowadził(a): Paweł Stoch, 14 czerwca 2017, 12:27
Zmienił(a): Paweł Stoch, 14 czerwca 2017, 12:27
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 14 czerwca 2017, 13:09
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 14 czerwca 2017
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.