WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Kontrole przeprowadzone w ŚZMiUW w 2011r.Kontrole przeprowadzone w Świętokrzyskim Zarządzie
 Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w roku 2011.

 


Lp

Podmiot  kontrolujący

Zakres kontroli

Czas trwania kontroli

1.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  Kontrola przedsięwzięcia pn. Odbudowa wałów p.powodziowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi zniszczonymi przez powódź na terenie woj. świętokrzyskiego w 2010r.

  8-11.03.2011

2.

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Kontrola wykorzystania środków finansowych przyznanych w 2010r na realizację zadań:

a) wykonanie zabezpieczenia lewego wału rz. Wisły w msc. Otoka, gm. Łoniow

b) Wykonanie zabudowy wyrwy w lewym wale rz. Wisły w msc. Winiary, gm. Dwikozy

c) dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania pn. Podwyższenie i rozbudowa prawego wału rzeki w km 0+000-3+350 Huta Szkła Koćmierzów w msc. Sandomierz

10-11.05.2011

  3.
  Wydział Finansów i Budżetu, Wydzial Funduszy Europejskich i Programów Pomocowych ŚUW
Rozliczenie dotacji na realizację zadania pn. Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Kanału Strumień w km 0+000 - 12+980 zad. 1 na terenie gmin Połaniec i Łubnice
  21-22.02.2011
  4.
Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Realizacja zadań w zakresie usuwania skutków powodzi zaistniałej w maju i czerwcu 2010r. z uwzględnieniem problemów finansowych.
 24.05.2011
  5.
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Kontrola wykorzystania przekazanych w 2009r. środków finansowych na realizację zadań(...):
1. Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km 27+700-29+900 Tarnowce-Słupiec gm. Łubnice
2. Rozbudowa lewego wału rz. Wisły w km 3+565-5+000 Niekurza-Matiaszów  gm. Osiek
3 i 6.06.2011
  6.
 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Kompleksowa kontrola finansowa
26.10.2011
  7.
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Realizacja działania 1.7 Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa, Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
29.12.2011
  8.
NIK
Powiązania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetem państwa w zakresie wybranych dochodów i wydatków w 2010r.
 5.01-30.03.2011
  9.
NIK Kontrola realizacji inwestycji w zakresie gospodarowania rolniczymi zasobami wodnymi, finansowanych przy udziale środków UE za okres 01.01.2004-30.06.2011.
22.06-7.09.2011
  10.
Urząd Kontroli Skarbowej
Celowość i zgodność z prawem gospodarowania środkami publicznymi wydatkowanymi na usuwanie skutków klęsk żywiołowych i ochronę przed powodzią w 2009r.
 5-7.12.2011

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:
Paweł Stoch
Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach
ul. Witosa 86, 25-561 Kielce
telefon: 41-334-00-99 wew. 306
telefax: 41-344-54-14
adres poczty elektronicznej: pawel.stoch@szmiuw.kielce.com.pl

Artykuł przeczytano: 780 raz(y)
Wprowadził(a): Paweł Stoch, 23 maja 2012, 13:46
Zmienił(a): Paweł Stoch, 23 maja 2012, 13:46
Zatwierdził(a): Anna Matuszewska, 23 maja 2012, 13:51
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 23 maja 2012
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.