WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
  (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
  (j. t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.)

 

Opis sprawy / zadania:

Podmioty korzystające ze środowiska występują z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.

 

Zaświadczenie wydaje się po zweryfikowaniu wywiązywania się z obowiązku terminowości i wysokości wnoszonych opłat za korzystanie ze środowiska oraz składania odpowiednich wykazów.

 

W przypadku, gdy o zaświadczenie ubiega się jednostka samorządu terytorialnego (JST) - gmina lub powiat, dodatkowo pod kątem wywiązywania się z obowiązku wnoszenia opłat i składania wykazów weryfikowane są jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej.

W związku z powyższym, jednostka samorządu terytorialnego wraz z wnioskiem o niezaleganiu z opłatami, zobowiązana jest złożyć wykaz podległych jej jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Tutejszy organ wyda zaświadczenie dopiero po stwierdzeniu, że JST oraz wszystkie podległe jej jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wywiązują się z ustawowego obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska i składania odpowiednich wykazów.

 

Podmiot, który korzysta ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, lecz roczna wysokość opłaty z tytułu każdego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł, zobowiązany jest wraz z wnioskiem o niezaleganiu z opłatami złożyć oświadczenie o korzystaniu ze środowiska do 100 zł.

 

Podmiot, który nie korzysta ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, zobowiązany jest wraz z wnioskiem o niezaleganiu z opłatami złożyć oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska.
 2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 3. Wykaz jednostek organizacyjnych JST nieposiadających osobowości prawnej (w przypadku wniosków jednostek samorządu terytorialnego).
 4. Oświadczenie o niekorzystaniu ze środowiska (w przypadku podmiotów oraz jednostek organizacyjnych powiatu lub gminy nie korzystających ze środowiska w rozumieniu przepisów ustawy POŚ).
 5. Oświadczenie o korzystaniu ze środowiska (w przypadku podmiotów oraz jednostek organizacyjnych powiatu lub gminy korzystających ze środowiska, gdy roczna wysokość opłaty z tytułu każdego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł).

 

W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika, zgodnie z art. 33 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego pełnomocnik zobowiązany jest dołączyć do akt sprawy oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.

 

Opłata skarbowa:

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późn. zm.) wydane zaświadczenie podlega opłacie skarbowej w kwocie 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/00).

Organem właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego jest Prezydent Miasta Kielce. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Miasta Kielce lub bezgotówkowo na rachunek:

ING Bank Śląski

38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

(wpłata winna zawierać opis czego dotyczy, ponieważ jest to podstawa jednoznacznej identyfikacji dokonanej opłaty ze sprawą, do której została wniesiona).

Oryginał potwierdzenia dokonania opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

 

Zwolnienia od opłaty skarbowej – zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2018 r.,  poz. 1044 z późn. zm.).

 

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można przesłać na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

lub złożyć osobiście:

 

 • w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach, budynek C2, parter, pok. 12,13;
 • §  w sekretariacie Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska przy Al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach, budynek C2, IV piętro, pokój 401.

 

Termin załatwienia sprawy:

7 dni od daty otrzymania wniosku – zgodnie z art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

 

Odbiór zaświadczenia może być:

 • §  osobisty w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska przy al. IX Wieków Kielc 3
  w Kielcach, budynek C2, IV piętro, pokój 427 i 428;
 • §  lub za pośrednictwem poczty.

 

Odmowa wydania zaświadczenia:

Odmowa wydania zaświadczenia, bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.).

 

Komórka organizacyjna:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Oddział Opłat Ekologicznych

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

Godziny pracy: poniedziałek-piątek 7:30-15:30

Kontakt: budynek C2, IV piętro, pokój 426, 427, 428

tel. 41/342-12-89, 41/342-11-27, 41/342-15-45

fax 41/344-36-10

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Barbara Bąk

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
telefon: 41/ 342-11-27
telefax: 41/ 344-36-10
e-mail: barbara.bak@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł przeczytano: 19380 raz(y)
Wprowadził(a): Paweł Krajewski, 15 grudnia 2003, 15:14
Zmienił(a): Karolina Leder, 15 stycznia 2019, 12:38
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 15 stycznia 2019, 12:38
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 15 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 17 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 22 marca 2017
Wersja archiwalna z 22 marca 2017
Wersja archiwalna z 22 marca 2017
Wersja archiwalna z 22 marca 2017
Wersja archiwalna z 8 lutego 2016
Wersja archiwalna z 8 lutego 2016
Wersja archiwalna z 8 lutego 2016
Wersja archiwalna z 28 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 28 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 9 października 2014
Wersja archiwalna z 9 października 2014
Wersja archiwalna z 9 października 2014
Wersja archiwalna z 9 października 2014
Wersja archiwalna z 9 października 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 15 stycznia 2014
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2011
Wersja archiwalna z 30 kwietnia 2008
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2008
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 16 lutego 2007
Wersja archiwalna z 14 lutego 2007
Wersja archiwalna z 14 lutego 2007
Wersja archiwalna z 14 lutego 2007
Wersja archiwalna z 14 lutego 2007
Wersja archiwalna z 14 lutego 2007
Wersja archiwalna z 14 lutego 2007
Wersja archiwalna z 14 lutego 2007
Wersja archiwalna z 21 listopada 2006
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2004
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 16 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 15 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 15 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 15 grudnia 2003
Wersja archiwalna z 15 grudnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.