WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium...

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej
w Rzeczypospolitej Polskiej
Informacje ogólne i podstawa prawnaZaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej  w Rzeczypospolitej Polskiej wydawane są na wniosek zainteresowanego – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w przypadku, gdy zamierza podjąć lub wykonać działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa należącego do obszaru określonego powyżej.


Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) Organem upoważnionym do wydania zaświadczenia jest marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, a przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywanej działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia przy wykonywaniu działalności, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaświadczenia wydawane są przezDepartament Organizacyjno - Administracyjny – Archiwum Zakładowe ul. Sienkiewicza 63, tel. (41) 365-81-35

 

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia.

Od 1 stycznia 2017 r. opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 60 zł.

Opłaty należy dokonać na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce

PKO  Bank Polski SA

03 1020 2629 0000 9502 0342 6962

 

Z dopiskiem: „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP"

Opłatę można również dokonać w Urzędzie Marszałkowskim w pokoju nr 328 III piętro, budynek C –II w godzinach pracy urzędu ( 7:30– 15:30)

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
  •  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2265)

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku 
  2. Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania (tylko dla osób mających zameldowanie poza woj. świętokrzyskim a zamieszkujących na jego terenie, lub osób nieposiadających zameldowania/niezamieszkujących w Polsce w sytuacji gdy ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia miało miejsce w woj. Świętokrzyskim)
  3. Wzór oświadczenia o wpisie do CEIDG
  4. Wzór oświadczenia o wpisie do KRS

 

Osoby, które wytworzyły/odpowiadają za informację:

Lewandowski Mateusz

Stępień Beata

Pawłowski Rafał

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: (41) 365-81-35


adres poczty elektronicznej:

mateusz.lewandowski@sejmik.kielce.pl

beata.stepien@sejmik.kielce.pl

rafal.pawlowski@sejmik.kielce.pl

 

 

 

Artykuł przeczytano: 4580 raz(y)
Wprowadził(a): Kazimierz Bielny, 8 listopada 2007, 13:51
Zmienił(a): Monika Warelis, 2 stycznia 2018, 15:39
Zatwierdził(a): Monika Warelis, 2 stycznia 2018, 15:39
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 20 marca 2019
Wersja archiwalna z 4 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 5 września 2018
Wersja archiwalna z 7 lutego 2018
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2018
Wersja archiwalna z 14 lutego 2017
Wersja archiwalna z 9 lutego 2017
Wersja archiwalna z 2 lutego 2017
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2017
Wersja archiwalna z 23 maja 2014
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 25 stycznia 2011
Wersja archiwalna z 7 września 2009
Wersja archiwalna z 15 lutego 2008
Wersja archiwalna z 8 listopada 2007
 
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.