WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium...

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej


Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej
w Rzeczypospolitej PolskiejInformacje ogólne i podstawa prawna


Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej wydawane są na wniosek zainteresowanego – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w przypadku, gdy zamierza podjąć lub wykonać działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa należącego do obszaru określonego powyżej.


Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) Organem upoważnionym do wydania zaświadczenia jest marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, a przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywanej działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia przy wykonywaniu działalności, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaświadczenia wydawane są przez Departament Organizacyjny i Kadr – Archiwum Zakładowe ul. Sienkiewicza 63, tel. (41) 365-81-35

Opłaty:
Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 3% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w roku wydania zaświadczenia. Opłata za ww. zaświadczenie od 1 stycznia 2020 r. wynosi 78,00 zł.

Opłaty należy dokonać na rachunek:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3, 25 – 516 Kielce
PKO  Bank Polski SA
03 1020 2629 0000 9502 0342 6962

 Z dopiskiem: „Opłata za wydanie zaświadczenia stwierdzającego wykonywanie działalności w RP"

Opłatę można również dokonać w Urzędzie Marszałkowskim w pokoju nr 328 III piętro, budynek C –II w godzinach pracy urzędu ( 7:30– 15:30)

 Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272).
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096).
  •  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2265).

 Dokumenty do pobrania:

  1. Wzór wniosku 
  2. Wzór oświadczenia o miejscu zamieszkania (tylko dla osób mających zameldowanie poza woj. świętokrzyskim a zamieszkujących na jego terenie, lub osób nieposiadających zameldowania/niezamieszkujących w Polsce w sytuacji gdy ostatnie miejsce wykonywania działalności albo zatrudnienia miało miejsce w woj. Świętokrzyskim)
  3. Wzór oświadczenia o wpisie do CEIDG
  4. Wzór oświadczenia o wpisie do KRS

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Lewandowski Mateusz
Stępień Beata
Pawłowski Rafał
Adamska Anna
Telka Anita

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: (41) 365-81-35
adres poczty elektronicznej:

mateusz.lewandowski@sejmik.kielce.pl
beata.stepien@sejmik.kielce.pl
rafal.pawlowski@sejmik.kielce.pl
anna.adamska@sejmik.kielce.pl
anita.telka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 5482 raz(y)
Wprowadził(a): Kazimierz Bielny, 8 listopada 2007, 13:51
Zmienił(a): Karolina Leder, 13 stycznia 2020, 11:40
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 13 stycznia 2020, 11:40
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 13 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 12 lipca 2019
Wersja archiwalna z 20 marca 2019
Wersja archiwalna z 4 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 5 września 2018
Wersja archiwalna z 7 lutego 2018
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2018
Wersja archiwalna z 14 lutego 2017
Wersja archiwalna z 9 lutego 2017
Wersja archiwalna z 2 lutego 2017
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2017
Wersja archiwalna z 23 maja 2014
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 25 stycznia 2011
Wersja archiwalna z 7 września 2009
Wersja archiwalna z 15 lutego 2008
Wersja archiwalna z 8 listopada 2007
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.