WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium...

Wydawanie zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej
w Rzeczypospolitej Polskiej
Informacje ogólne i podstawa prawna

Aby otrzymać zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej
w Rzeczypospolitej Polskiej osoba zainteresowana musi złożyć wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 oraz odpowiednie dokumenty wymienione w załączniku nr 2.

Organem upoważnionym do wydania zaświadczenia jest marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania osoby składającej wniosek, a przypadku braku miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa właściwy ze względu na ostatnie miejsce wykonywanej działalności lub ostatnie miejsce zatrudnienia przy wykonywaniu działalności, w tym w charakterze kierownika przedsiębiorstwa.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach, zaświadczenia wydawane są przez Departament Organizacyjno - Administracyjny – tel. (41) 342 11 95, budynek C – 2,  pokój 14.

Zaświadczenia stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej wydawane są na wniosek zainteresowanego – obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w przypadku, gdy zamierza podjąć lub wykonać działalność na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa należącego do obszaru określonego powyżej.


Wydanie zaświadczenia podlega opłacie w wysokości 50zł.

Podstawa prawna:

•    Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).
•    Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 maja 2008 r. w sprawie zaświadczenia stwierdzającego charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 90, poz.549).

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Danuta Cicha

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 41-342-11-95
telefax: 41-344-52-65
adres poczty elektronicznej: danuta.cicha@sejmik.kielce.pl

 

 

Artykuł przeczytano: 4538 raz(y)
Wprowadził(a): Kazimierz Bielny, 8 listopada 2007, 13:51
Zmienił(a): Ewa Turas, 23 maja 2014, 08:42
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 23 maja 2014, 08:42
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 20 marca 2019
Wersja archiwalna z 4 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 5 września 2018
Wersja archiwalna z 7 lutego 2018
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2018
Wersja archiwalna z 14 lutego 2017
Wersja archiwalna z 9 lutego 2017
Wersja archiwalna z 2 lutego 2017
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2017
Wersja archiwalna z 23 maja 2014
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 19 stycznia 2012
Wersja archiwalna z 25 stycznia 2011
Wersja archiwalna z 7 września 2009
Wersja archiwalna z 15 lutego 2008
Wersja archiwalna z 8 listopada 2007
 
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.