WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Informacja do rodziców

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
 • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

INFORMACJA DLA RODZICÓW

O ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY

 • Zespół Szkół Specjalnych jest placówką, która obejmuje zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi dzieci przebywające na leczeniu i rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze.
 • Zespół jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą i wychowującą dzieci w oddziale przedszkolnym, zespole rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej, w liceum oraz zapewniającą opiekę i wychowanie w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
 • Uczeń po przyjęciu do szkoły podstawowej lub liceum zobowiązany jest dostarczyć:

- zaświadczenie z informacją o klasie do której uczęszcza i pełną  nazwą  szkoły macierzystej;

- tematykę zajęć z poszczególnych przedmiotów, która będzie realizowana w czasie pobytu w ŚCR;

- orzeczenie lub opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, jeśli takie posiada.

 • Uczeń w czasie pobytu w Zespole realizuje obowiązek szkolny zgodnie z dokumentacją dostarczoną ze szkoły macierzystej, która powinna zawierać wykaz obowiązujących go przedmiotów oraz ich tematykę.
 • Uczeń szkoły ponadpodstawowej, innej niż liceum ogólnokształcące, może realizować w Zespole programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
 • Uczeń, który nie realizuje treści programowych z danego przedmiotu, uczestniczy w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w ZPZW.
 • W placówce podejmowane są działania wychowawcze mające na celu przyspieszenie procesu aklimatyzacji uczniów w nowym środowisku. Organizuje się wiele zajęć pozalekcyjnych integrujących grupę rówieśniczą oraz umożliwiających rozwój zainteresowań. Wychowankowie mogą współdecydować o sposobie spędzania czasu wolnego. Mają możliwość udziałuw życiu kulturalnym i społecznym szkoły. Redagują i wydają co miesiąc gazetkę szkolną Kurier Sanatoryjny.Wszystkie działania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze podejmowane w naszej placówce mają na celu wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie im ciągłości nauczania.
 • Wymagana jest  pisemna zgoda rodziców na zamieszczanie wizerunków uczniów i wychowanków na stronie internetowej Zespołu oraz udział w lekcjach religii.
 • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli dydaktyków i nauczycieli wychowawców stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
 • Ocena zachowania oraz frekwencja jest przekazywana wraz z ocenami cząstkowymi uzyskanymi przez uczniów do ich szkół macierzystych.
Artykuł przeczytano: 202 raz(y)
Wprowadził(a): Piotr Duda, 30 kwietnia 2019, 19:17
Zmienił(a): Piotr Duda, 30 kwietnia 2019, 19:17
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 6 maja 2019, 07:59
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 7 maja 2019
Wersja archiwalna z 30 kwietnia 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.