Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
(bip.sejmik.kielce.pl)

Informacja do rodziców

Kategoria: Informacje o jednostce

INFORMACJA DLA RODZICÓW

  • Zespół Szkół Specjalnych jest placówką, która obejmuje zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi dzieci przebywające na leczeniu i rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze i Oddziale Psychiatrii Dziecięcej w Kielcach.
  • Zespół jest placówką oświatowo-wychowawczą kształcącą i wychowującą dzieci w oddziale przedszkolnym, zespole rewalidacyjno-wychowawczym, szkole podstawowej, w liceum oraz zapewniającą opiekę i wychowanie w Zespole Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych.
  • Uczeń po przyjęciu do szkoły podstawowej lub liceum zobowiązany jest dostarczyć:

- zaświadczenie z informacją o klasie do której uczęszcza i pełną  nazwą  szkoły macierzystej;

- tematykę zajęć z poszczególnych przedmiotów, która będzie realizowana w czasie pobytu w ŚCR;

- orzeczenie lub opinię publicznej lub niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, jeśli takie posiada.

  • Uczeń w czasie pobytu w Zespole realizuje obowiązek szkolny zgodnie z dokumentacją dostarczoną ze szkoły macierzystej, która powinna zawierać wykaz obowiązujących go przedmiotów oraz ich tematykę.
  • Uczeń szkoły ponadpodstawowej, innej niż liceum ogólnokształcące, może realizować w Zespole programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej.
  • Uczeń, który nie realizuje treści programowych z danego przedmiotu, uczestniczy w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych w ZPZW.
  • W placówce podejmowane są działania wychowawcze mające na celu przyspieszenie procesu aklimatyzacji uczniów w nowym środowisku. Organizuje się wiele zajęć pozalekcyjnych integrujących grupę rówieśniczą oraz umożliwiających rozwój zainteresowań. Wychowankowie mogą współdecydować o sposobie spędzania czasu wolnego. Mają możliwość udziałuw życiu kulturalnym i społecznym szkoły. Redagują i wydają co miesiąc gazetkę szkolną Kurier Sanatoryjny.Wszystkie działania dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze podejmowane w naszej placówce mają na celu wspomaganie procesu rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych oraz zapewnienie im ciągłości nauczania.
  • Wymagana jest  pisemna zgoda rodziców na zamieszczanie wizerunków uczniów i wychowanków na stronie internetowej Zespołu oraz udział w lekcjach religii.
  • Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli dydaktyków i nauczycieli wychowawców stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
  • Ocena zachowania oraz frekwencja jest przekazywana wraz z ocenami cząstkowymi uzyskanymi przez uczniów do ich szkół macierzystych.
Artykuł przeczytano: 200 raz(y)
Wprowadził(a): Piotr Duda, 30 kwietnia 2019, 19:17
Zmienił(a): Piotr Duda, 7 maja 2019, 20:06
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 8 maja 2019, 08:25
 
Ścieżka artykułu:
bip.sejmik.kielce.pl/STRONA GŁÓWNA WOJEWÓDZKIE I GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Zespół Szkół Specjalnych przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze Informacje o jednostce Informacja do rodziców
bip.sejmik.kielce.pl
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.