WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dyrektor Departamentu:

Magdalena Kusztal

tel. 41/ 341-62-19

fax 41/ 344-36-11

e-mail: magdalena.kusztal@sejmik.kielce.pl

 

§ 52 W skład Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział Kultury

KD-I

2)

Oddział Dziedzictwa Narodowego

KD-II

3)

Wieloosobowe Stanowisko ds. Organizacyjnych

KD-III

 

§ 53. Departamentem kieruje dyrektor.

§ 54. Do zakresu zadań Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w szczególności należy:

 1) prowadzenie nadzoru nad wojewódzkimi instytucjami kultury, w tym prowadzenie spraw związanych z ich tworzeniem, likwidacją oraz przekształcaniem,

2) współdziałanie z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego,

3) prowadzenie spraw związanych z ochroną zabytków oraz przygotowywaniem i realizacją Programu Ochrony Zabytków w Województwie Świętokrzyskim,

4) sprawowanie mecenatu nad działalnością kulturalną w województwie,

5) kreowanie wizerunku Województwa w oparciu o zasoby kultury i dziedzictwa kulturowego,

6) współpraca Województwa z jednostkami samorządu terytorialnego i innymi podmiotami mająca na celu pielęgnowanie polskości, kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, w tym koordynacja i udział w organizacji wydarzeń kulturalnych o charakterze rocznicowym i patriotycznym,

7) opracowywanie założeń polityki rozwoju kultury w województwie w oparciu o dokumenty strategiczne i programowe,

8) przygotowywanie projektów wystąpień okolicznościowych, podziękowań, listów gratulacyjnych wraz z oprawą reprezentacyjną dotyczących zakresu działania departamentu,

9) realizacja spraw związanych z nadawaniem odznaczeń państwowych dla kadry kierowniczej nadzorowanych instytucji kultury, w tym: opracowywanie wniosków, konsultowanie i przedkładanie do zatwierdzenia,

10) prowadzenie zadań związanych z programowaniem i monitorowaniem inwestycji i remontów realizowanych przez instytucje kultury prowadzone przez Samorząd Województwa,

11) opracowywanie projektów oraz realizacja i monitoring programów dotyczących rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wynikających z zadań Województwa,

12) inicjowanie działań na rzecz ochrony krajobrazu kulturowego, wspierania rozwoju i promocji szlaków dziedzictwa kulturowego, parków kulturowych i pomników historii,

13) wspieranie działań na rzecz ochrony regionalnych i lokalnych tradycji, rzemiosł, zwyczajów oraz sztuki ludowej i opieki nad jej twórcami,

14) organizowanie przedsięwzięć związanych z obchodami świąt środowisk kultury i sztuki, współorganizowanie jubileuszów instytucji i twórców,

15) wspieranie organizacji festiwali, konkursów, przeglądów i innych wydarzeń o szczególnym znaczeniu artystycznym i promocyjnym dla województwa,

16) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem wojewódzkim samorządowym jednostkom organizacyjnym kultury środków niezbędnych do realizacji zadań statutowych,

17) współdziałanie z Departamentem Inwestycji i Rozwoju i innymi komórkami równorzędnymi w zakresie przygotowania, monitorowania i aktualizacji strategii rozwoju województwa,

18) współpraca z organami administracji państwowej, w tym w szczególności z ministerstwem właściwym ds. rozwoju regionalnego, ministerstwem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie prac nad krajowymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi,

19) przygotowywanie, monitorowanie i aktualizacja dokumentów strategicznych województwa w zakresie prowadzenia polityki rozwoju w sektorze kultury, dziedzictwa narodowego,

20) współdziałanie z Departamentem Inwestycji i Rozwoju i innymi komórkami równorzędnymi w zakresie przygotowania i zmian Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz innych dokumentów związanych z zarządzaniem Programem,

21) współpraca z jednostkami administracji publicznej oraz ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w zakresie programowania rozwoju i realizacji projektów o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego.

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych

Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego:

  1. Muzeum Narodowe w Kielcach,
  2. Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Witolda Gombrowicza w Kielcach,
  3. Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach,
  4. Muzeum Okręgowe w Sandomierzu,
  5. Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach,
  6. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach,
  7. Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga w Kielcach,
  8. Europejskie Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anita Zalewa-Brola 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-12-93
fax: 41/ 344-52-65
adres e-mail: anita.zalewa-brola@sejmik.kielce.pl

 

 

Artykuł przeczytano: 1053 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 6 marca 2019, 14:32
Zmienił(a): Karolina Leder, 2 stycznia 2020, 10:55
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 2 stycznia 2020, 10:55
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 16 lipca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.