WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA URZĄD Departamenty Departament Ochrony Zdrowia

Departament Ochrony Zdrowia

Dyrektor Departamentu:

Bogumiła Niziołek

tel. 41/ 342-10-36

e-mail: bogumila.niziolek@sejmik.kielce.pl

 

Zastępca Dyrektora Departamentu:

Krzysztof Ołownia 

tel. 41/ 342-10-36

e-mail: krzysztof.olownia@sejmik.kielce.pl

 

 

 

§ 46. W skład Departamentu Ochrony Zdrowia wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 

Lp.

Nazwa komórki organizacyjnej

symbol

1)

Oddział Nadzoru i Organizacji Ochrony Zdrowia

OZ-I

2)

Oddział Ekonomiki Ochrony Zdrowia

OZ-II

3)

Oddział Polityki Zdrowotnej i Zdrowia Publicznego

OZ-III

4)

Oddział ds. Organizacyjnych i Kontroli

OZ-IV

 

§ 47.  Departamentem Ochrony Zdrowia kieruje dyrektor przy pomocy jednego zastępcy.

§ 48.   Do zakresu działania Departamentu Ochrony Zdrowia należy w szczególności:

1) wykonywanie obowiązków organu założycielskiego wobec podmiotów leczniczych,

2) wykonywanie analiz bieżących oraz okresowych ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej podległych podmiotów leczniczych,

3) prowadzenie spraw związanych z wydatkami bieżącymi i inwestycyjnymi oraz pożyczkami udzielonymi z budżetu Województwa w zakresie ochrony zdrowia,

4)  prowadzenie spraw związanych z organizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów,

5) realizacja zadań wynikających z ustawy o kierujących pojazdami,

6) realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

7) inspirowanie i promowanie rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia,

8) analiza programów naprawczych oraz innych dokumentów dotyczących planów inwestycyjnych przekładanych przez podległe podmioty lecznicze w szczególności w zakresie ich zgodności z obowiązującymi krajowymi kierunkami rozwoju ochrony zdrowia oraz priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej,

9) współpraca z podmiotami właściwymi do opracowywania i aktualizacji regionalnych map potrzeb zdrowotnych oraz regionalnych priorytetów polityki zdrowotnej,

10) udział w pracach Komitetu Sterującego ds. Koordynacji Interwencji EFSI w sektorze zdrowia oraz współpraca z departamentem właściwym do realizacji zadań Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego w przygotowaniu materiałów wymaganych przez Komitet,

11) wdrażanie na poziomie regionalnym krajowych dokumentów strategicznych z zakresu zdrowia publicznego, opracowywanie właściwych dokumentów regionalnych wynikających z tych programów oraz monitorowanie ich efektów,

12) opracowywanie i wdrażanie oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej, w tym regionalnych programów polityki zdrowotnej, wynikających z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa,

13) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia na terenie województwa,

14) współpraca z organizacjami pozarządowymi związana z realizacją zadań Województwa z zakresu zdrowia publicznego,

15) współpraca z departamentami merytorycznymi w zakresie opracowania, wdrażania i aktualizacji regionalnych dokumentów strategicznych w obszarze ochrony zdrowia,

16) przeprowadzanie kontroli w podległych podmiotach leczniczych w zakresie wynikającym z ustawy o działalności leczniczej, w tym kontroli wydatkowania środków dotacji z budżetu Województwa,

17) przeprowadzanie kontroli realizacji umów zawartych z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań publicznych wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

18) nadzór w imieniu Zarządu nad działalnością jednostki budżetowej Regionalne Centrum Naukowo - Technologiczne w Podzamczu.

 

Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych i innych jednostek organizacyjnych Województwa, w odniesieniu do których nadzór, w imieniu Zarządu Województwa, sprawują dyrektorzy departamentów lub równorzędnych komórek organizacyjnych:

Dyrektor Departamentu Zdrowia:

  1. Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze,
  2. Świętokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy,
  3. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze,
  4. Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach,
  5. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach,
  6. Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach,
  7. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach,
  8. Regionalne Centrum Naukowo -Technologiczne w Podzamczu Chęcińskim.

 

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anita Zalewa-Brola 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-12-93
fax: 41/ 344-52-65
adres e-mail: anita.zalewa-brola@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł przeczytano: 1351 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 6 marca 2019, 14:28
Zmienił(a): Ewa Turas, 27 lutego 2020, 15:07
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 27 lutego 2020, 15:07
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 27 lutego 2020
Wersja archiwalna z 2 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 4 września 2019
Wersja archiwalna z 29 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 26 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 26 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 3 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 8 marca 2019
Wersja archiwalna z 6 marca 2019
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.