WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Publiczny Transport

 

 • Klikając na poniższy link uzyskasz dostęp do wykazu wszystkich aktualnych zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.
 • Filtrując odpowiednio numer zezwolenia, nazwę przewoźnika, przystanek początkowy, przystanek końcowy - można poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza zobaczyć aktualne zezwolenie, rozkład jazdy i mapkę linii komunikacyjnej.

 

BAZA DANYCH dotyczących zezwoleń wydanych przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

 

W ustawie z dnia 21 lipca 2016r. pozycja nr 1342 o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, art. 78 przedłuża ważność do dnia 31 grudnia 2017 r. zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływał w dniu 31 grudnia 2016r.

Zgodnie z art. 34 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (DZ. U. 2017 poz. 2371) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób, których  termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2017r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2018r.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019 (Dz. U. 2018 poz. 2435) zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2018 r. wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zgodnie ze zmianą ustawy o publicznym transporcie zbiorowym zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym, których termin ważności upływa w dniu 31 grudnia 2019 r., wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2020 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2493).

 

 

Klauzula Informacyjna RODO - Przewozy Osób

 Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) zwanego dalej RODO – tj. z uwagi na pozyskiwanie danych osobowych od osób, których te dane dotyczą, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3, tel. 41 342-15-30, e-mail: urząd.marszalkowski@sejmik.kielce.pl, adres strony: http://bip.sejmik.kielce.pl/.
 2.   Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel. 41 342-14-87, e-mail:  iod@sejmik.kielce.pl
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO do celów związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych dotyczących zezwoleń na wykonywanie regularnych i regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym (art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f) i g) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.), a także kontroli przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych osób w transporcie drogowym i spełniania warunków określonych w tych zezwoleniach (art. 92a i 93 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Dz. U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.).
 4. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do wydania/zmiany/wygaszenia zezwolenia lub wydania decyzji o odstępstwie od warunków określonych w zezwoleniu zezwolenia na wykonywanie regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na mocy art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. f) i g) ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym i prowadzenia postępowań administracyjnych w tym zakresie.
 5. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku o wydanie/zmianę/wygaszenie zezwolenia lub wydanie decyzji o odstępstwie od warunków określonych w zezwoleniu bez rozpoznania, jak również brak możliwości wykonywania regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania zezwolenia nie dłużej niż to wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. poz. 67).
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.
 11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Anna Marzec
Anna Miśkiewicz

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al IX Wieków Kielc 4, 25-516 Kielce
telefon: 41/24 81 800 w206
adres poczty elektronicznej: 

Anna.Marzec@sejmik.kielce.pl;

Anna.Miskiewicz-Wojteczek@sejmik.kielce.pl

 

 

Artykuł przeczytano: 35676 raz(y)
Wprowadził(a): Kazimierz Bielny, 24 września 2012, 17:18
Zmienił(a): Karolina Leder, 22 stycznia 2020, 09:22
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 22 stycznia 2020, 09:22
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 22 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 22 stycznia 2020
Wersja archiwalna z 24 grudnia 2019
Wersja archiwalna z 6 grudnia 2019
Wersja archiwalna z 13 listopada 2019
Wersja archiwalna z 29 października 2019
Wersja archiwalna z 23 września 2019
Wersja archiwalna z 14 sierpnia 2019
Wersja archiwalna z 17 lipca 2019
Wersja archiwalna z 25 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 5 czerwca 2019
Wersja archiwalna z 14 maja 2019
Wersja archiwalna z 11 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 11 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 11 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 11 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 4 kwietnia 2019
Wersja archiwalna z 25 marca 2019
Wersja archiwalna z 26 lutego 2019
Wersja archiwalna z 22 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 4 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 4 stycznia 2019
Wersja archiwalna z 28 listopada 2018
Wersja archiwalna z 13 listopada 2018
Wersja archiwalna z 12 września 2018
Wersja archiwalna z 5 września 2018
Wersja archiwalna z 3 sierpnia 2018
Wersja archiwalna z 2 lipca 2018
Wersja archiwalna z 11 czerwca 2018
Wersja archiwalna z 10 maja 2018
Wersja archiwalna z 12 kwietnia 2018
Wersja archiwalna z 21 marca 2018
Wersja archiwalna z 20 lutego 2018
Wersja archiwalna z 3 stycznia 2018
Wersja archiwalna z 31 października 2017
Wersja archiwalna z 3 października 2017
Wersja archiwalna z 8 września 2017
Wersja archiwalna z 1 sierpnia 2017
Wersja archiwalna z 13 czerwca 2017
Wersja archiwalna z 2 marca 2017
Wersja archiwalna z 21 lutego 2017
Wersja archiwalna z 1 lutego 2017
Wersja archiwalna z 13 stycznia 2017
Wersja archiwalna z 20 grudnia 2016
Wersja archiwalna z 9 grudnia 2016
Wersja archiwalna z 2 listopada 2016
Wersja archiwalna z 14 października 2016
Wersja archiwalna z 29 września 2016
Wersja archiwalna z 7 września 2016
Wersja archiwalna z 11 sierpnia 2016
Wersja archiwalna z 6 lipca 2016
Wersja archiwalna z 15 czerwca 2016
Wersja archiwalna z 2 czerwca 2016
Wersja archiwalna z 31 maja 2016
Wersja archiwalna z 12 maja 2016
Wersja archiwalna z 21 kwietnia 2016
Wersja archiwalna z 21 kwietnia 2016
Wersja archiwalna z 4 kwietnia 2016
Wersja archiwalna z 21 marca 2016
Wersja archiwalna z 14 marca 2016
Wersja archiwalna z 11 marca 2016
Wersja archiwalna z 3 marca 2016
Wersja archiwalna z 16 lutego 2016
Wersja archiwalna z 29 stycznia 2016
Wersja archiwalna z 7 stycznia 2016
Wersja archiwalna z 8 grudnia 2015
Wersja archiwalna z 1 grudnia 2015
Wersja archiwalna z 22 października 2015
Wersja archiwalna z 6 października 2015
Wersja archiwalna z 18 września 2015
Wersja archiwalna z 7 września 2015
Wersja archiwalna z 1 września 2015
Wersja archiwalna z 31 sierpnia 2015
Wersja archiwalna z 28 sierpnia 2015
Wersja archiwalna z 17 lipca 2015
Wersja archiwalna z 14 lipca 2015
Wersja archiwalna z 13 lipca 2015
Wersja archiwalna z 24 czerwca 2015
Wersja archiwalna z 16 czerwca 2015
Wersja archiwalna z 9 czerwca 2015
Wersja archiwalna z 8 czerwca 2015
Wersja archiwalna z 14 maja 2015
Wersja archiwalna z 28 kwietnia 2015
Wersja archiwalna z 20 kwietnia 2015
Wersja archiwalna z 2 kwietnia 2015
Wersja archiwalna z 31 marca 2015
Wersja archiwalna z 25 marca 2015
Wersja archiwalna z 11 marca 2015
Wersja archiwalna z 24 lutego 2015
Wersja archiwalna z 19 lutego 2015
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 16 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 14 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 7 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 7 stycznia 2015
Wersja archiwalna z 1 grudnia 2014
Wersja archiwalna z 24 listopada 2014
Wersja archiwalna z 13 listopada 2014
Wersja archiwalna z 28 października 2014
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.