WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie cyfryzacji, geodezji i planowania przestrzennego Oddział Geodezji i Kartografii Udostępnienie nieodpłatne wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie nieodpłatne wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

 

Udostępnienie nieodpłatne wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

Na podstawie art. 40 a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za:

1. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

a) w celu edukacyjnym:

– jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949),

– uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.),

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60 i 573),

b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

– jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.),

– podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego – służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1897, 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 768 i 1321);

2. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

3. udostępnianie danych na podstawie:

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej,

b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

Cel edukacyjny, o którym mowa w pkt 1a) powinien być zawarty w statucie Wnioskodawcy lub przepisie powołującym dany podmiot. Zapisy w statucie muszą być dostępne dla organu udostępniającego dane zasobu.

W przypadku udostępnienia materiałów w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, o którym mowa w pkt 1b) we wniosku (pkt 13 formularza „W" lub pkt 3 formularza „W1") należy podać temat (nazwę) projektu.

Warunkiem nieodpłatnego dostępu do danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o którym mowa w  pkt 3b) jest realizacja zadania publicznego na podstawie:

- odrębnych przepisów, czyli na podstawie bezpośredniego upoważnienia ustawowego

- na skutek powierzenia lub zlecenia jego realizacji przez podmiot publiczny , czyli w formie porozumienia lub umowy administracyjnej, której przedmiotem jest powierzenie przez organ administracji podmiotowi niepublicznemu realizacji zadania publicznego.

Nieodpłatny dostęp obejmuje dane w  zakresie  niezbędnym do realizacji zadania publicznego.

 

 

 

Artykuł przeczytano: 1124 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 7 sierpnia 2014, 11:16
Zmienił(a): Ewa Turas, 15 stycznia 2018, 14:17
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 15 stycznia 2018, 14:17
 
 
copyrights @ 2012 - 2021 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.