WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Zarządzenie nr 4/2004

Zarządzenie nr 4/2004

Dyrektora Policealnej Szkoły Pracowników Służb Społecznych
w Skarżysku – Kamiennej z dnia 23 lipca 2004r.

§1
Zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy budżetowej na rok 2004 z dn. 23 stycznia 2004 (Dz.U. Nr 17 poz. 167)W 2004r. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wynosi 103%. W związku z powyższym wprowadza się zmianę płac wskaźnikiem 103% zgodnie z obowiązującym Regulaminem wynagradzania pracowników niepedagogicznych wprowadzonym Zarządzeniem Nr 2/2001 z dnia 14.04.2001r.

§2
W związku z Uchwałą XIX/182/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004r. w sprawie ustalenia stawki najniższego wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w wojewódzkich samorządowych organizacyjnych. Wprowadza się stawkę najniższego wynagrodzenia I kategorii zaszeregowania w wysokości 650 zł, a wartość jednego punktu ustala się na kwotę 3,30 zł.

§3
W regulaminie wynagradzania wprowadzonym Zarządzeniem nr 2/2001 z dnia 14 maja 2001r. oraz zgodnie z §2 niniejszego Zarządzenia ulegają zmianie załączniki nr 3 i 5 do Regulaminu wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami.

§4
W regulaminie wynagradzania pracowników nie będących nauczycielami wprowadza się następujące zmiany. § 11 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 151 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94, z poźn. zm.)

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004r.

załączniki nr 3 i 5 dostepne w siedzibie szkoły
Artykuł przeczytano: 1565 raz(y)
Wprowadził(a): Łukasz Płusa, 1 września 2004, 13:09
Zmienił(a): Łukasz Płusa, 1 września 2004, 13:10
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 2 września 2004, 11:00
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 1 września 2004
 
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.