Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
(bip.sejmik.kielce.pl)

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa świętokrzyskiego

Kategoria: REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY

 Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Województwo Świętokrzyskie jest prowadzony na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. 2012 r. poz. 189).

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
- otwarty dostęp do zawartości rejestru - w Biuletynie Informacji Publicznej organizatora,
- wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.

Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Każdy ma prawo przeglądać akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury w godzinach urzędowych tj. w godzinach od 7.30 – 15.30 w siedzibie  Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Paderewskiego 34A, pok. 23 II p.

Na podstawie art. 1 ust. 1 pkt. 1) lit. b), art. 4 oraz zał. cz. II poz.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.) wydanie poświadczonego odpisu z rejestru instytucji kultury podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty wraz z wnioskiem. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej - Dz.U. Nr.187, poz. 1330).

 

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Małgorzata Rudnicka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 41-341-62-15
telefax: 41-344-36-11

adres e-mail: malgorzata.rudnicka@sejmik.kielce.pl

Załączone pliki:
Nazwa pliku
Opis pliku
Typ Rozmiar Data dodania Pobrany
Rejestr Instytucji Kultury- tabela
PDF 280.62 Kb 30 maja 2018 131 raz(y)
Wniosek o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury
DOCX 15.77 Kb 30 maja 2018 24 raz(y)
Artykuł przeczytano: 2417 raz(y)
Wprowadził(a): Kazimierz Bielny, 20 listopada 2013, 07:56
Zmienił(a): Karolina Leder, 30 maja 2018, 15:00
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 30 maja 2018, 15:00
 
Ścieżka artykułu:
bip.sejmik.kielce.pl/STRONA GŁÓWNA REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest samorząd województwa świętokrzyskiego
bip.sejmik.kielce.pl
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.