WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

NKJO - Ogłoszenie o naborze na stanowisko: główny księgowy

Nabór na stanowisko głównego księgowego
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu


Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy.

I. Wymagania niezbędne ( wynikające z przepisu art. 35 ust.2 ustawy o finansach publicznych
Dz. U. 03. 15. 148 – tekst: ost.zm. Dz.U. 04.121. 1264)

1.obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz prawo korzystania z pełni praw publicznych
3. niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
4. ukończenie:
ekonomicznych, jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów
zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych
studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 letniej praktyki w księgowości

lub

średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość
i posiadanie co najmniej 6 letniej praktyki w księgowości.

II. Wymagania dodatkowe:

1. znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych
2. znajomość zagadnień dotyczących wynagradzania pracowników jednostek oświatowych
3. obsługa komputera
4. znajomość programów księgowych stosowanych w oświacie
5. systematyczność i rzetelność
6. doświadczenie w pracy w jednostkach oświatowych mile widziane.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie rachunkowości jednostki
2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym
4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących
operacji gospodarczych i finansowych
5. prowadzenie spraw płacowych pracowników
6. sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych
7. opracowanie planów finansowych
8. nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowych
9. nadzór nad obsługą kasową instytucji

IV. Wymagane dokumenty:

1. życiorys ( CV )
2. list motywacyjny
3. dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz stażu pracy
4. oświadczenie o niekaralności
5. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w siedzibie NKJO w Sandomierzu ul. Mariacka 1 lub pocztą na adres NKJO: NKJO, ul. Mariacka 1, 27- 600 Sandomierz, z dopiskiem: nabór na stanowisko głównego księgowego do dnia 2 grudnia 2005r
Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach (bip.sejmik.kielce.pl), na tablicy informacyjnej przy ul Mariackiej 1 w Sandomierzu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29. 08. 1997 o ochronie danych osobowych ( DzU z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami ).
Artykuł przeczytano: 1206 raz(y)
Wprowadził(a): Witold Majka, 17 listopada 2005, 23:07
Zmienił(a): Witold Majka, 17 listopada 2005, 23:07
Zatwierdził(a): Ziemowit Ciupa, 18 listopada 2005, 13:00
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 listopada 2005
 
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.