WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Ogłoszene o naborze na stanowisko: kierownik gospodarczy

Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu.

Dyrektor Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: kierownik gospodarczy.

1. Wymagania niezbędne:

- wykształcenie wyższe techniczne, ekonomiczne lub prawnicze;
- wiedza z zakresu prawa budowlanego, procedur formalno-prawnych przy realizacji inwestycji i remontów oraz z zakresu technicznej obsługi budynku;
- znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, BHP i prawa pracy;
- doświadczenie w nadzorowaniu remontów i inwestycji oraz w nadzorowaniu pracy podwykonawców.

2. Wymagania dodatkowe:

- uprawnienia budowlane;
- umiejętność obsługi komputera;
- zdolności negocjacyjne;
- rzetelność i zaangażowanie.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- administrowanie nieruchomością w tym nadzór nad technicznym utrzymaniem budynku;
- zlecanie i nadzór w zakresie wykonywanych inwestycji i remontów (organizowanie przetargów);
- zawieranie umów najmu i dzierżawy;
- naliczanie opłat eksploatacyjnych dla lokatorów;
- współpraca z instytucjami i służbami zewnętrznymi w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania budynku i otoczenia (Policja, Straż Miejska, Służby Techniczne).

4. Wymagane dokumenty:

- życiorys (CV);
- list motywacyjny;
- kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie
- kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
- oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi o których mowa w art.147 ust.1.pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15,poz.148 z póź.zm.).

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Sandomierzu ul. Mariacka 1, lub pocztą , na adres NKJO, ul. Mariacka 1, 27-600 Sandomierz, z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko kierownik gospodarczy w terminie do dnia 2 grudnia 2005 roku.
Aplikacje, które wpłyną do NKJO w Sandomierzu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach (bip.sejmik.kielce.pl), na tablicy informacyjnej w Sandomierzu przy ulicy Mariackiej 1, oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sandomierzu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r.o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr101,poz.926) oraz ustawą z 22.03.1999 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r.Nr 142,poz.1593 z póź.zm.).
Artykuł przeczytano: 1104 raz(y)
Wprowadził(a): Witold Majka, 17 listopada 2005, 22:59
Zmienił(a): Witold Majka, 17 listopada 2005, 22:59
Zatwierdził(a): Ziemowit Ciupa, 18 listopada 2005, 13:00
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 17 listopada 2005
 
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.