Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
(bip.sejmik.kielce.pl)

Historia Szkoły

Kategoria: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy
Historia Szkoły

W roku szkolnym 1961/62 utworzono Zasadnicza Szkołę Psychiatryczną Asystentek Pielęgniarskich. Na jej bazie powstałe 12 IX 1964 roku 2,5-roczna Szkoła Medyczna Pielęgniarstwa Psychiatrycznego. Organizowała ją pani Alina Adamczyk. Następna reorganizacja w 1966 roku spowodowała zmianę nazwy szkoły na Państwową Szkołę Medyczną Pielęgniarstwa Psychiatrycznego, a w efekcie kolejnej reorganizacji w roku szkolnym 1972/73 powstało Medyczne Studium Zawodowe.
Stale rozbudowywano pomieszczenia szkolne. W roku 1971 oddano od użytku obecny budynek internatu na 88 miejsc.
W roku szkolnym 1973/74 obok istniejącego Wydziału Pielęgniarstwa Psychiatrycznego utworzono wydział Pielęgniarstwa Ogólnego.
Medyczne Studium Zawodowe w Morawicy było jedną z nielicznych szkół w kraju, a jedyną w województwie kieleckim placówką zapewniającą stały dopływ kadry dla potrzeb lecznictwa psychiatrycznego i ogólnego.
Szkoła zawsze miała i ma wielu przyjaciół. Na trwałe zapisał się w jej historii dr Stanisław Horecki, dyrektor szpitala
w Morawicy, potem lekarz wojewódzki.
25 X 1984 roku w jubileusz 20-lecia szkoły, nadano jej imię wybitnej pielęgniarki polskiej - Hanny Chrzanowskiej. Wtedy też szkoła otrzymała obecny Sztandar. Uroczystości związane z ceremoniałem zawodowym zawsze odbywają się w obecności pocztu sztandarowego.
Reorganizacja szkolnictwa medycznego spowodowała, że 24 I 1994 roku w szkole wręczono dyplomy absolwentom ostatniego w kraju Wydziału Pielęgniarstwa Psychiatrycznego.
14 lutego 1994 r. otworzono Wydział Terapii Zajęciowej.
Od września 1997 został powołany Wydział Dietetyki.
12 stycznia 2001 r. rozpoczęło się kształcenie na Wydziale Technik Masażysta.
Od 1 września 2005 r. otworzono Wydział Ratownik Medyczny.
Szkoła była miejscem wielu wydarzeń o zasięgu krajowym i wojewódzkim. Wszystkie ważne wydarzenia w życiu szkoły, jak również osiągnięcia naszych uczniów są tradycyjnie już dokumentowane w kronikach szkoły.
W 2005 r. Medyczne Studium Zawodowe zmieniło nazwę na Policealną Szkołę Medyczną.

Misja Szkoły

Policealna Szkoła Medyczna w Morawicy jest szkołą identyfikującą się z wartościami, którym hołdowała w życiu i w pracy jej patronka - Hanna Chrzanowska.
We wszystkich dziedzinach funkcjonowania szkoły - wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, administracyjnej szkoła kieruje się zasadą holistycznego postrzegania człowieka i poszanowania godności właściwej osobie ludzkiej.
Społeczność szkolna funkcjonuje w atmosferze bezpieczeństwa i życzliwości kształtowanej przez wzajemne okazywanie szacunku, zrozumienia, akceptacji, pomocy.
Te same wartości kierują nami zarówno w kształtowaniu relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej, jak i w przygotowywaniu słuchaczy do pracy z podopiecznymi.
Naszą ambicją jest przygotowywanie słuchaczy naszej szkoły do samodzielnego rozwiązywania problemów zawodowych oraz do przyjmowania odpowiedzialności za własne słowa i działania.
Przez aktywne uczestnictwo w zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, w życiu klasy, szkoły i środowiska słuchacze przygotowują się do pełnienia różnych ról społecznych w życiu rodzinnym i zawodowym oraz do prezentowania obywatelskich postaw w życiu publicznym.
Artykuł przeczytano: 2572 raz(y)
Wprowadził(a): Ziemowit Ciupa, 2 września 2003, 15:47
Zmienił(a): Marek Stemplewski, 12 czerwca 2006, 19:36
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 13 czerwca 2006, 09:42
 
Ścieżka artykułu:
bip.sejmik.kielce.pl/STRONA GŁÓWNA WOJEWÓDZKIE I GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Biuletyny Informacji Publicznej Wojewódzkich Samorządowych Jednostek Organizacyjnych Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Morawicy Historia Szkoły
bip.sejmik.kielce.pl
copyrights @ 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3,25-016, tel.: 41 342 15 30, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.