WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA POLITYKA SAMORZĄDU Departamenty Departament Ochrony Zdrowia Regionalny Program Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Regionalny Program Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego

Lata 2003-2005

Program przyjęty został do realizacji Uchwałą Nr 3/2003 Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia Województwa Świętokrzyskiego z dnia 28 maja 2003r. Następnie w dniu 30 maja 2003r. zaakceptowany został przez Wojewodę Świętokrzyskiego. W Programie, w oparciu o analizę sytuacji demograficznej i epidemiologicznej mieszkańców regionu oraz strukturę zasobów służby zdrowia, zdefiniowano cele, priorytety oraz kierunki restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego. Założono, że w wyniku realizacji Programu nastąpi:

- wzrost efektywności funkcjonowania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia,
- poprawa dostępności do świadczeń zdrowotnych,
- wzrost liczby świadczeń o właściwej jakości.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że do osiągnięcia przyjętych w Programie celów konieczna jest współpraca wszystkich podmiotów kształtujących i realizujących politykę zdrowotną w naszym regionie.
Program wyznacza jedynie kierunki restrukturyzacji poszczególnych poziomów działalności regionalnego systemu ochrony zdrowia oraz stanowi podstawę współdziałania instytucji zajmujących się problematyką zdrowia."Lata 2006-2013"

W związku z upływem terminu realizacji obecnej edycji Programu Sejmik Województwa Świętokrzyskiego przyjął harmonogram opracowania aktualizacji 'Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013' (Uchwała Nr XXXII/376/05Uchwała Nr XL/479/06, Uchwała Nr VII/135/07 oraz Uchwała Nr XVI/292/08, Uchwała Nr XXVIII/480/09). Zgodnie z harmonogramem Zarząd Województwa Świętokrzyskiego powołał Zespół Koordynacyjno - Redakcyjny ds. aktualizacji 'Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego na lata 2006-2013' ( Uchwała Nr 1330/06 , Uchwała Nr 1651/06 , Uchwała Nr 111/07, Uchwała Nr 772/08 , Uchwała Nr 876/08). Przewodniczącym Zespołu został Pan Marek Gos Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego. Do pracy w Zespole swoich przedstawicieli desygnowali: Wojewoda Świętokrzyski, Świętokrzyski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, organizacje samorządów terytorialnych, organizacje pracodawców zakładów opieki zdrowotnej, Świętokrzyska Izba Lekarska oraz Świętokrzyska Izba Pielęgniarek i Położnych.Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął w dniu 22 listopada 2006r. Uchwałę Nr 1794/06 w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku.
Akceptując wstępny projekt programu Zarząd Województwa przekazał go jednocześnie do konsultacji społecznych. Zgodnie z uchwałą termin zakończenia konsultacji upłynął z dniem 15 lutego 2007 roku.

W dniu 4 czerwca 2008 roku Zarząd Województwa przyjął Uchwałę Nr 950/08 w sprawie przyjęcia Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku po konsultacjach społecznych (załącznik Nr 1 Uchwały 950/08). Wstępny Projekt Programu po konsultacjach społecznych obejmuje aktualizację danych statystycznych ujętych w diagnozie oraz zmiany wynikające z uwag (załącznik Nr 2 Uchwały 950/08) zgłoszonych w trakcie konsultacji Wstępnego Projektu Programu, przyjętego Uchwałą Nr 1794/06 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 22 listopada 2006 roku. 

„Program do 2015 roku”


Zarząd Województwa Świętokrzyskiego w dniu 6 kwietnia 2011 roku przyjął Uchwałę Nr 237/11 w sprawie przyjęcia Projektu Regionalnego Programu Rozwoju Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2015 roku. Akceptując Projekt dokumentu Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchylił jednocześnie:
- Uchwałę Nr 1794/06 z dnia 22 listopada 2006r. w sprawie przyjęcia „Wstępnego Projektu Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku” oraz
- „Wstępny Projekt Regionalnego Programu Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego do 2013 roku po konsultacja społecznych” stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 950/08 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4 czerwca 2008 roku.


 

„Raporty - Lecznictwo Stacjonarne i Całodobowe w Województwie Świętokrzyskim”  

Lecznictwo stacjonarne i całodobowe stanowi element Programu Rozwoju Podmiotów Leczniczych Województwa Świętokrzyskiego. Podejmowane, przez poszczególne samorządy terytorialne oraz podmioty lecznicze, działania związane z planowaniem a następnie wprowadzeniem zmian organizacyjnych dotyczących alokacji zasobów oraz zakresu i struktury wykonywanych świadczeń zdrowotnych powinny bazować na analizie aktualnej sytuacji poszczególnych poziomów regionalnego systemu opieki zdrowotnej. W związku z powyższym sporządzone są roczne raporty zawierające analizę zmian dotyczących stacjonarnej i całodobowej działalności podmiotów leczniczych w województwie świętokrzyskim.a)  raport - lecznictwo stacjonarne województwa świętokrzyskiego w 2006 roku został przyjęty Uchwałą Nr 338/07 Zarządu Województw Świętokrzyskiego z dnia 13 czerwca 2007 roku

b)  raport - lecznictwo stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2007 roku został przyjęty Uchwałą Nr 1225/08 Zarządu Województw Świętokrzyskiego z dnia 01 października 2008 roku. 

c) raport – lecznictwo stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2008 roku został przyjęty Uchwałą nr 2126/09 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 21 października 2009 roku. 

d) raport – lecznictwo stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2009 roku został przyjęty Uchwałą nr 2955/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 27 października 2010 roku.

e) raport – lecznictwo stacjonarne Województwa Świętokrzyskiego w 2010 roku został przyjęty Uchwałą Nr 581/11 Zarządu Województw Świętokrzyskiego z dnia 21 września 2011 roku

f)  raport – stacjonarna i całodobowa działalność podmiotów leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w 2011 roku, przyjęty Uchwałą Nr 1465/12 Zarządu Województw Świętokrzyskiego z dnia 7 listopada 2012 roku.

g) raport – stacjonarna i całodobowa działalność podmiotów leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w 2012 roku, przyjęty Uchwałą Nr 2300/13 Zarządu Województw Świętokrzyskiego z dnia 6 listopada 2013 roku

h) raport – stacjonarna i całodobowa działalność podmiotów leczniczych Województwa Świętokrzyskiego w 2013 roku, przyjęty Uchwałą Nr 3108/14 Zarządu Województw Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2014 roku
 

Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Małgorzata Szczudłowska

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

telefon: 41/ 342-18-63
telefax: 41/ 344-30-94
adres poczty elektronicznej: malgorzata.szczudlowska@sejmik.kielce.pl

 

Artykuł przeczytano: 14740 raz(y)
Wprowadził(a): Paweł Krajewski, 23 grudnia 2003, 16:09
Zmienił(a): Monika Warelis, 16 października 2014, 14:14
Zatwierdził(a): Monika Warelis, 16 października 2014, 14:14
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 16 października 2014
Wersja archiwalna z 16 października 2014
Wersja archiwalna z 16 października 2014
Wersja archiwalna z 8 listopada 2013
Wersja archiwalna z 12 listopada 2012
Wersja archiwalna z 23 września 2011
Wersja archiwalna z 23 września 2011
Wersja archiwalna z 23 września 2011
Wersja archiwalna z 8 kwietnia 2011
Wersja archiwalna z 28 października 2010
Wersja archiwalna z 28 października 2010
Wersja archiwalna z 2 listopada 2009
Wersja archiwalna z 23 lipca 2009
Wersja archiwalna z 23 lipca 2009
Wersja archiwalna z 9 października 2008
Wersja archiwalna z 21 lipca 2008
Wersja archiwalna z 10 czerwca 2008
Wersja archiwalna z 10 czerwca 2008
Wersja archiwalna z 29 kwietnia 2008
Wersja archiwalna z 7 marca 2008
Wersja archiwalna z 5 lipca 2007
Wersja archiwalna z 5 lipca 2007
Wersja archiwalna z 20 czerwca 2007
Wersja archiwalna z 20 czerwca 2007
Wersja archiwalna z 20 czerwca 2007
Wersja archiwalna z 20 czerwca 2007
Wersja archiwalna z 29 maja 2007
Wersja archiwalna z 29 maja 2007
Wersja archiwalna z 29 maja 2007
Wersja archiwalna z 29 maja 2007
Wersja archiwalna z 20 lutego 2007
Wersja archiwalna z 30 listopada 2006
Wersja archiwalna z 22 sierpnia 2006
Wersja archiwalna z 22 sierpnia 2006
Wersja archiwalna z 22 sierpnia 2006
Wersja archiwalna z 31 lipca 2006
Wersja archiwalna z 31 lipca 2006
Wersja archiwalna z 26 lipca 2006
Wersja archiwalna z 26 lipca 2006
Wersja archiwalna z 25 lipca 2006
Wersja archiwalna z 25 lipca 2006
Wersja archiwalna z 20 stycznia 2006
Wersja archiwalna z 20 stycznia 2006
Wersja archiwalna z 20 stycznia 2006
Wersja archiwalna z 20 stycznia 2006
Wersja archiwalna z 23 grudnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.