WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - 2007 rok

2. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie wraz z:

Spis formularzy A - karty informacyjne dla:
wniosków o wydanie decyzji,
wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
wniosków o ustalenie programu dostosowawczego

Spis formularzy B - karty informacyjne dla:
decyzji i postanowień,
wskazań lokalizacyjnych

Spis formularzy C - karty informacyjne dla projektów:
polityk,
strategii,
planów lub programów

Spis formularzy D - karty informacyjne dla:
 polityk,
strategii,
planów lub programów

Spis formularzy E - karty informacyjne dla:
raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
raportów dotyczących realizacji przepisów o ochronie środowiska,
sprawozdań, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
analiz porealizacyjnych,
przeglądów ekologicznych,
raportów o bezpieczeństwie,
dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
danych zawartych w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
kart informacyjnych złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - " Prawo geologiczne i górnicze,
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów

Spis formularzy F - karty informacyjne dla:
prognoz oddziaływania na środowisko,
dokumentów zawierających informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
rozstrzygnięć przekazanych przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
opracowań ekofizjograficznych,
rejestrów substancji niebezpiecznych,
wyników prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
rejestrów poważnych awarii

Spis formularzy G - karty informacyjne dla:
wykazów, zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
 
Spis formularzy H - karty informacyjne dla:
zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia

Spis formularzy I - karty informacyjne dla:
innych dokumentów

Opracowano na podstawie:

  • Art. 19-24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 Nr 129, poz. 902 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 827)Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Anna Morawska
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 041-342-14-82
telefax: 041-344-36-10
adres poczty elektronicznej: anna.morawska@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 3517 raz(y)
Wprowadził(a): Paweł Krajewski, 19 lipca 2007, 10:07
Zmienił(a): Kazimierz Bielny, 16 stycznia 2008, 14:04
Zatwierdził(a): Kazimierz Bielny, 16 stycznia 2008, 14:04
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.