WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Zatwierdzenie, w drodze decyzji, raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

Zatwierdzenie, w drodze decyzji, raportu w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania

ZATWIERDZENIE, W DRODZE DECYZJI, RAPORTU W ZAKRESIE UDOSKONALEŃ W METODYCE MONITOROWANIA

 

 I.     Warunki ogólne:

 

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 568 ze zm.) prowadzący instalację składają odpowiednio do organu właściwego do wydania zezwolenia:

1) raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 69 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012,

2) raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, o którym mowa w art. 69 ust. 4 rozporządzenia Komisji (UE) nr 601/2012

- w celu jego zatwierdzenia, w drodze decyzji.

 

II.      Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Raport w zakresie udoskonaleń w metodyce monitorowania, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 601/2012, w formie pisemnej i w postaci elektronicznej umożliwiającej elektroniczne przetwarzanie zawartych w nim danych.

Do wniosku dołącza się:

1)   dowód uiszczenia opłaty skarbowej (dotyczy pełnomocnictwa);

2)   pełnomocnictwo, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik.

 

III.        Opłata skarbowa:

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Wysokość opłaty wynosi:

1)        10,00 zł - za wydanie decyzji,

2)        17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

 

 

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek

Urzędu Miasta Kielce ING Bank Śląski   38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

 

IV.        Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 

pokój  436 i 438

Tel. (0-41) 342-15-06 oraz (0-41) 342-14-73

 

V.      Termin załatwienia sprawy:

 

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.    

                                                                                                                                                                       Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania, okresu trwania mediacji oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VI.   Tryb odwoławczy:

 

Przysługuje możliwość wniesienia odwołania do Ministra Środowiska za pośrednictwem Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organ, który wydał decyzję.

 

VII.     Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 12 czerwca 2015r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 568 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
    z 2017r., poz. 1257 ze zm.).
  4. Rozporządzenie Komisji (EU) Nr 601/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie monitorowania i raportowania w zakresie emisji gazów cieplarnianych zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz. U. L 181 z dnia 12.07.2012r., str. 30 ze zm.). 

 

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Artykuł przeczytano: 677 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:28
Zmienił(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:28
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:28
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.