WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie środowiska i gospodarki odpadami Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów

Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów

ZMIANA ZARZĄDZAJĄCEGO SKŁADOWISKIEM ODPADÓW

 

I.     Warunki ogólne:

 

Zmiana zarządzającego składowiskiem odpadów wymaga:

1)   złożenia wniosku o:

a)    przeniesienie na podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów praw i obowiązków wynikających z decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów oraz odpowiednio z:

b)   pozwolenia zintegrowanego albo zezwolenia na przetwarzanie odpadów,

c)  zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części lub decyzji o   zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;

2) uzyskania przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska odpadów.

Warunkiem przejęcia składowiska odpadów jest ustanowienie zabezpieczenia roszczeń przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów oraz wyrażenie zgody przez:

1) podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów – na przyjęcie wszystkich praw i obowiązków zawartych w ww. decyzjach;

2) zarządzającego dotychczas składowiskiem odpadów – na przejęcie składowiska odpadów przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów.

 

II. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy:

 

Do wniosku dołącza się:

1)      oświadczenie o rękojmi prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z ww. decyzji;

2)      oświadczenie o wyrażeniu zgody przez podmiot zainteresowany przejęciem składowiska odpadów – na przyjęcie wszystkich praw i obowiązków zawartych w ww. decyzjach;

3)      oświadczenie zarządzającego dotychczas składowiskiem odpadów – na przejęcie składowiska przez podmiot zainteresowany przejęciem;

4)      dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym;

5)      pełnomocnictwo – jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik;

6)      dowód uiszczenia opłaty skarbowej.


III. Opłata skarbowa:

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie decyzji przenoszącej prawa i obowiązki.

Wysokość opłaty wynosi:

1)   259,00 zł –  opłata skarbowa za wydanie  decyzji przenoszącej.

2)   17,00 zł   –  opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie                             pełnomocnictwa.

Opłatę należy uiścić poprzez dokonanie wpłaty na rachunek
Urzędu Miasta Kielce

ING Bank Śląski   38 1050 0099 6450 9000 0000 0000

 

 

IV. Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
Tel.: (041) 342-18-61,  fax: (041) 344-36-10

Oddział Pozwoleń Zintegrowanych i Sektorowych 
pokój  434 oraz 438

Tel.: (041) 342-13-87 oraz  (041) 342 - 14 -73 

 

V. Termin załatwienia sprawy:

 

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) sprawy załatwiane są w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, a sprawy szczególnie skomplikowane w terminie do 2 miesięcy. Do terminów tych nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

VI. Podstawy prawne:

 

  1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.).
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j Dz. U.
    z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

 

VII. Informacje dodatkowe:

 

1)   Zgodnie z art. 129 ust. 1 w zw. z art. 151 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.) – w przypadku składowiska zlokalizowanego na terenach zamkniętych zgodę na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska.

2)   Podmiot, który uzyskał decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków oraz tytuł prawny do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska, przejmuje wszystkie prawa i obowiązki wynikające z decyzji, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

3)   Z dniem uzyskania przez podmiot, który uzyskał decyzję o przeniesieniu praw i obowiązków, tytułu prawnego, środki zgromadzone na funduszu rekultywacyjnym przechodzą, z mocy prawa, na ten podmiot.

4)   W decyzji o przeniesieniu praw i obowiązków zatwierdza się wysokość i formę ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.

5)   Zarządzający dotychczas składowiskiem odpadów może złożyć wniosek o zwrot ustanowionego zabezpieczenia roszczeń po uzyskaniu przez nowego zarządzającego składowiskiem tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.

6)   Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wywołuje skutki prawne po uzyskaniu przez wnioskodawcę tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.

7)   Decyzja o przeniesieniu praw i obowiązków wygasa po upływie roku od dnia jej doręczenia, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do dysponowania całą nieruchomością, na której jest zlokalizowane składowisko odpadów, wraz ze wszystkimi instalacjami i urządzeniami związanymi z prowadzeniem tego składowiska.

 

Osoba, która wytworzyła/odpowiada za informację:

Anna Małecka

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.: 41/ 342-14-73
adres e-mail: anna.malecka@sejmik.kielce.pl

Załączone pliki:

Nazwa pliku Typ Rozmiar Data dodania Pobrany
Zmiana zarządzajacego składowiskiem odpadów PDF96.79 Kb14 sierpnia 2015673 raz(y)
Artykuł przeczytano: 471 raz(y)
Wprowadził(a): Karolina Stasiak, 14 sierpnia 2015, 10:39
Zmienił(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:08
Zatwierdził(a): Karolina Leder, 6 marca 2018, 11:08
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 6 marca 2018
Wersja archiwalna z 6 marca 2018
Wersja archiwalna z 14 sierpnia 2015
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.