WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

XXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

 

XXII sesja Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
w dniu 29 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w trybie zdalnym.

 

Osoba odpowiedzialna za udostępnienie transmisji:

Szymon Pawlak

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 41/ 248 18 20 wew.512

adres poczty elektronicznej: szymon.pawlak@sejmik.kielce.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z TRANSMITOWANIEM OBRAD SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

I DALSZEGO  PRZECHOWYWANIA NAGRAŃ

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej Rozporządzeniem (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. Obrady sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych (wizerunku).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego z siedzibą w Kielcach , al. IX Wieków Kielc 3, 25-516, Kielce.
  tel: 41/342-15-30; fax: 41/344-52-65. e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl,
 3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Waldemar Piłat, al. IX Wieków Kielc 3,
  25-516, Kielce, tel: 41/342-10-16, fax: 41/342-10-28, e-mail: iod@sejmik.kielce.pl,
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora ustawą o samorządzie województwa art. 21 poz. 1a (tj. Dz.U. 2018 poz. 913 ) oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 Nr 112 poz. 1198) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, oraz art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów województwa w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.
 5. Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe (nagrany wizerunek) zapisane będą na nośnikach danych będą przechowywane przez okres realizacji obowiązku ustawowego, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji w organach administracji publicznej.
 7. Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji, a nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają Administratorowi realizacji tych praw.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą ogólnodostępne poprzez umieszczenie nagrań na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy cytowanego Rozporządzenia.
 11. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości realizacji zadania nałożonego ustawą na Administratora. W zakresie danych dodatkowych ułatwiających kontakt z Panią/Panem, ich podanie jest z reguły dobrowolne.
 12. Podczas transmisji obrad sesji Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Artykuł przeczytano: 97 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 24 czerwca 2020, 08:29
Zmienił(a): Ewa Turas, 24 czerwca 2020, 08:59
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 24 czerwca 2020, 08:59
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 24 czerwca 2020
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.