WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 
Jesteś tutaj:
STRONA GŁÓWNA ZAŁATWIANIE SPRAW w zakresie cyfryzacji, geodezji i planowania przestrzennego Oddział Geodezji i Kartografii Udostępnienie nieodpłatne wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie nieodpłatne wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ostrzeżenie: Stara wersja artykułu!
  • Ten artykuł ma nowszą wersję dostępną tutaj

 

Udostępnienie nieodpłatne wojewódzkiego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego

Na podstawie art. 40 a ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne nie pobiera się opłaty za:

1. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:

     a) w celu edukacyjnym:

  • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),
  • uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

     b) w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:

  • jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.),
  • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873, z późn. zm.),

     c) w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.);

2. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu – w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;

 3. udostępnianie danych na podstawie:

a) art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489, z późn. zm.),

b) art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2005 nr 64 poz. 565, z późn. zm.), zgodnie ze wzorem.

Cel edukacyjny, o którym mowa w pkt 1a) powinien być zawarty w statucie Wnioskodawcy lub przepisie powołującym dany podmiot. Zapisy w statucie muszą być dostępne dla organu udostępniającego dane zasobu.

W przypadku udostępnienia materiałów w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych, o którym mowa w pkt 1b) we wniosku (pkt 13 formularza „W" lub pkt 3 formularza „W1") należy podać temat (nazwę) projektu.

Warunkiem nieodpłatnego dostępu do danych na podstawie art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o którym mowa w  pkt 3b) jest realizacja zadania publicznego na podstawie:

- odrębnych przepisów, czyli na podstawie bezpośredniego upoważnienia ustawowego

- na skutek powierzenia lub zlecenia jego realizacji przez podmiot publiczny , czyli w formie porozumienia lub umowy administracyjnej, której przedmiotem jest powierzenie przez organ administracji podmiotowi niepublicznemu realizacji zadania publicznego.

Nieodpłatny dostęp obejmuje dane w  zakresie  niezbędnym do realizacji zadania publicznego.

 

 

Artykuł przeczytano: 1042 raz(y)
Wprowadził(a): Ewa Turas, 7 sierpnia 2014, 11:16
Zmienił(a): Ewa Turas, 7 sierpnia 2014, 11:16
Zatwierdził(a): Ewa Turas, 7 sierpnia 2014, 11:16
 
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.