WERSJA DLA OSÓB
SŁABOWIDZĄCYCH
INFORMACJA DLA OSÓB
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Rozmiar czcionki:
powiększwyzerujpomniejsz
 
zaawansowane
 
 
 
 

Programy polityki zdrowotnej

Wojewódzkie programy polityki zdrowotnej stanowią instrumenty realizacji strategii polityki zdrowotnej regionu. Obejmują one:

- Regionalny Program Restrukturyzacji Zakładów Opieki Zdrowotnej Województwa Świętokrzyskiego,

- Wojewódzki Program Promocji Zdrowia i Profilaktyki Zdrowotnej,

- Program Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Kadr dla Potrzeb Ochrony Zdrowia.

- „Program uczynienia ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Świętokrzyskiego Centrum Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach jednostek lecznictwa o randze ogólnopolskiej”.

Elementem wspierającym realizację programów jest okresowa ocena stanu zdrowia mieszkańców województwa.

Powyższe programy ukierunkowane są na realizację polityki zdrowotnej stanowiącej element Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, przyjętej Uchwałą Nr XLII/508/06 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2006r., w szczególności realizację:

- Celu 5 „Rozwój systemów infrastruktury technicznej i społecznej” - Priorytet 1 „Rozbudowa i podnoszenie standardów infrastruktury społecznej” – Kierunek „Racjonalny rozwój i modernizacja obiektów służby zdrowia oraz wyposażenie w nowoczesną aparaturę w celu poprawy jakości i dostępności usług w zakresie profilaktyki oraz podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej,

- Celu 4 „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego województwa” – Priorytet 4 „Zapewnienie wysokiej jakości usług publicznych” – Kierunek „Wdrożenie zintegrowanych systemów bezpieczeństwa publicznego oraz systemu ratownictwa”,

- Celu 2 „Rozwój zasobów ludzkich” – Priorytet 1 „Doskonalenie systemu szkolnictwa z uwzględnieniem rynku pracy” – Kierunek – „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy”; Priorytet 3 „Rozwój form kształcenia ustawicznego” – Kierunek „Upowszechnienie, poprawa jakości i zwiększenie różnorodności kierunków kształcenia ustawicznego, w tym inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych dostosowanych do trendów demograficznych i potrzeb rynku pracy”; Priorytet 5 „Zintegrowana polityka społeczna” – Kierunek „Profilaktyka prozdrowotna, promocja zdrowego i aktywnego stylu życia”.Adres redakcji strony podmiotowej BIP:

Małgorzata Szczudłowska
Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

telefon: 041-342-11-31
telefax: 041-344-30-94
adres poczty elektronicznej: malgorzata.szczudlowska@sejmik.kielce.pl
Artykuł przeczytano: 4236 raz(y)
Wprowadził(a): Paweł Krajewski, 23 grudnia 2003, 16:19
Zmienił(a): Paweł Krajewski, 20 lutego 2007, 13:59
Zatwierdził(a): Paweł Krajewski, 20 lutego 2007, 13:59
 

Wersje artykułu:

Wersja aktualna z 20 lutego 2007
Wersja archiwalna z 20 lutego 2007
Wersja archiwalna z 20 lutego 2007
Wersja archiwalna z 20 lutego 2007
Wersja archiwalna z 20 lutego 2007
Wersja archiwalna z 20 lutego 2007
Wersja archiwalna z 23 grudnia 2003
 
copyrights @ 2012 - 2020 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 

Informacja o plikach cookie

Ta strona korzysta z plików cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.

Pozostając na tej stronie wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookie.